Ogłoszenia i komunikaty


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

06‑04‑2020 12:30:11
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 2 kwietnia 2020 r. znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.30, o złożeniu wniosku przez Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Łodzi, w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 10/2020 z 13 marca 2020 r., znak:
WOOŚ.420.183.2018.MGr.24 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem
odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy
Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu

25‑03‑2020 09:24:32

Obwieszczenie Prezydenta miasta Radomska o wydłużeniu wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie Nowego Cmentarza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wydłużeniu terminu składania uwag oraz zmianie terminu dyskusji publicznej wraz z klauzulą informacyjną RODO.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji - Autostrada A1 - Odcinek D

24‑03‑2020 08:20:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pismo z art. 10 Kpa - dotyczy sprawy TRM.6730.205.2019.KK

20‑03‑2020 13:16:02
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości pismo z  dnia 19 marca 2020 r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego TRM.6730.205.2019.KK
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
318KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pismo z art. 10 Kpa - dotyczy sprawy TRM.6730.211.2019.BO

13‑03‑2020 15:15:50
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości pismo z  dnia 13 marca 2020 r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego TRM.6730.211.2019.BO
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
220KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

21‑02‑2020 08:16:25

Obwieszczenie Prezydenta miasta Radomska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie Nowego Cmentarza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wraz z klauzulą informacyjną RODO.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

31‑01‑2020 09:03:23
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP wraz z klauzulą informacyjną RODO
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

31‑01‑2020 08:53:00
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie szpitala powiatowego oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wraz z klauzulą informacyjną RODO
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 239 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 24
Informacja wytworzona przez:
Jarosław Dudek
email: jaroslaw.dudek@radomsko.pl
, w dniu:  24‑07‑2007 07:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 00 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  24‑07‑2007 07:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑04‑2020 12:39:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie