Ogłoszenia i komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
424KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pismo z art. 10 Kpa - dotyczy sprawy TRM.6730.32.2021.KK

15‑04‑2021 13:43:30
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości pismo z  dnia 14 kwietnia 2021 r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego TRM.6730.32.2021.KK.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja o warunkach zabudowy znak: TRM.6730.14.2021.BO

15‑04‑2021 13:40:35
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości decyzję o warunkach zabudowy znak: TRM.6730.14.2021.BO z dnia 15 kwietnia 2021 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomska

06‑04‑2021 15:41:52

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska

Prezydent Miasta Radomska na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 3 oraz 5 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 485) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Radomsku.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 13 kwietnia 2021 r. do 12 maja 2021 r. w formie:

Spotkania otwartego on-line, które odbędzie się w dniu 7 maja 2021 r. w godz. 16.00 -17.00 na platformie Zoom. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 44/685 44 77 lub mailowy rewitalizacja@radomsko.pl.

Spotkania on- line dla Zespołu ds. rewitalizacji oraz radnych Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021r. w godz. 16.00 – 17.00.

Zbierania uwag ustnych do protokołu:

- w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu

- telefonicznie pod numerem  44/685 44 77, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Zbierania uwag w postaci elektronicznej lub papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
Wypełnione formularze można dostarczyć:

- drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@radomsko.pl,

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko,

- osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pismo z art. 10 Kpa - dotyczy sprawy TRM.6730.14.2021.BO

16‑03‑2021 14:30:18
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości pismo z  dnia 16 marca 2021 r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego TRM.6730.14.2021.BO.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

19‑02‑2021 07:51:35

Obwieszczenie Prezydenta miasta Radomska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z klauzulą informacyjną RODO.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie w sprawie przyjęcia dokumentu

19‑02‑2021 07:44:36
Obwieszczenie w sprawie przyjęcia dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Radomska położonej w rejonie ulicy Narutowicza, Księdza Popiełuszki, do granicy miasta
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

15‑02‑2021 09:03:22
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. ,  poz. 310, z późniejszymi zmianami) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla CORTIZO Sp. z o.o.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na wybór w latach 2021 – 2023 realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.„Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska na lata 2021 - 2023”.

09‑02‑2021 15:13:14

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór w latach 2021 - 2023 realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska na lata 2021 - 2023”.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które wykonują działalność leczniczą oraz świadczą usługi medyczne w zakresie leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego, mają swoją siedzibę i wykonują procedury zapłodnienia pozaustrojowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ostateczny termin składania ofert upływa 24 lutego 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska a nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 23/2021 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 9 lutego 2021 r.

Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja o warunkach zabudowy znak: TRM.6730.161.2020.KK

19‑01‑2021 11:54:58
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości decyzję o warunkach zabudowy znak: TRM.6730.161.2020.KK z dnia 18 stycznia 2021 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 283 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 29
Informacja wytworzona przez:
Maciej Skura
email: geodezja@radomsko.pl
, w dniu:  24‑07‑2007 07:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 00 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  24‑07‑2007 07:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑04‑2021 14:27:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie