Ogłoszenia i komunikaty


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

26‑02‑2021 13:41:37
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

19‑02‑2021 07:51:35

Obwieszczenie Prezydenta miasta Radomska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z klauzulą informacyjną RODO.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie w sprawie przyjęcia dokumentu

19‑02‑2021 07:44:36
Obwieszczenie w sprawie przyjęcia dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Radomska położonej w rejonie ulicy Narutowicza, Księdza Popiełuszki, do granicy miasta
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

15‑02‑2021 09:03:22
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. ,  poz. 310, z późniejszymi zmianami) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla CORTIZO Sp. z o.o.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na wybór w latach 2021 – 2023 realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.„Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska na lata 2021 - 2023”.

09‑02‑2021 15:13:14

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór w latach 2021 - 2023 realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska na lata 2021 - 2023”.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które wykonują działalność leczniczą oraz świadczą usługi medyczne w zakresie leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego, mają swoją siedzibę i wykonują procedury zapłodnienia pozaustrojowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ostateczny termin składania ofert upływa 24 lutego 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska a nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 23/2021 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 9 lutego 2021 r.

Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
529KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Decyzja o warunkach zabudowy znak: TRM.6730.161.2020.KK

19‑01‑2021 11:54:58
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości decyzję o warunkach zabudowy znak: TRM.6730.161.2020.KK z dnia 18 stycznia 2021 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik tif Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Radomska położonej w rejonie ulicy Narutowicza, Księdza Popiełuszki, do granicy miasta
12‑01‑2021 13:12:23

Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Radomska położonej w rejonie ulicy Narutowicza, Księdza Popiełuszki, do granicy miasta - plik GML.

https://drive.google.com/file/d/1rKPnSUjsO3ek8a8N1aaxLo8OGaxveADc/view?usp=sharing

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/tiff
Rozmiar:
80,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pismo z art. 10 Kpa - dotyczy sprawy TRM.6730.161.2020.KK

05‑01‑2021 11:40:52
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości pismo z  dnia 5 stycznia 2021 r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego TRM.6730.161.2020.KK.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
325KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 280 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 28
Informacja wytworzona przez:
Anna Frankowska
email: inwestycje@radomsko.pl tel.:afrankowska
, w dniu:  24‑07‑2007 07:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 00 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  24‑07‑2007 07:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2021 13:45:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie