Ogłoszenia i komunikaty


Informacja dot. spotkania w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

14‑10‑2019 09:09:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak: GPB-II.7820.4.2019.MN/MM, o nierozpatrzeniu w terminie wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

10‑10‑2019 13:53:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańcow Radomska w wieku powyżej 60 roku życia”.

27‑09‑2019 14:03:59
Prezydent Miasta Radomska na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1373 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację na terenie Miasta Radomska w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Radomska w wieku powyżej 60 roku życia”. Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 24 września 2019 r. Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce organizacje pozarządowe - formularze do wykorzystania. Termin składania ofert upływa z dniem 11 października 2019 roku (decyduje data wpływu do Biura Podawczego UM). Szczegółowych informacji udziela Centrum Aktywności Społecznej 44 685 45 32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomska o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji "Planu Rozwoju Loaklnego wraz z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radomska 2020" .

23‑09‑2019 12:31:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane

04‑09‑2019 12:31:57

Obwieszczenie o przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane wraz z klauzulą informacyjną RODO.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

28‑08‑2019 09:25:32
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wraz z klauzulą informacyjną RODO
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomsko z dnia 20.08.2019 r. znak: KZP.6733.10.2019, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na terenie działki położonej w miejscowości Amelin, gm. Radomsko

23‑08‑2019 08:03:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie cmentarza przy ul. Piaskowej

22‑08‑2019 09:28:27
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie cmentarza przy ul. Piaskowej wraz z klauzulą informacyjną RODO
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 91 oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91

14‑08‑2019 10:03:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 219 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 22
Informacja wytworzona przez:
Marta Fijałkowska
email: marta.siewiera@radomsko.pl
, w dniu:  24‑07‑2007 07:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 00 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  24‑07‑2007 07:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑10‑2019 09:13:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie