Ogłoszenia i komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
424KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pismo z art. 10 Kpa - dotyczy sprawy TRM.6730.32.2021.KK

15‑04‑2021 13:43:30
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości pismo z  dnia 14 kwietnia 2021 r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego TRM.6730.32.2021.KK.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja o warunkach zabudowy znak: TRM.6730.14.2021.BO

15‑04‑2021 13:40:35
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości decyzję o warunkach zabudowy znak: TRM.6730.14.2021.BO z dnia 15 kwietnia 2021 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomska

06‑04‑2021 15:41:52

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska

Prezydent Miasta Radomska na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 3 oraz 5 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 485) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Radomsku.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 13 kwietnia 2021 r. do 12 maja 2021 r. w formie:

Spotkania otwartego on-line, które odbędzie się w dniu 7 maja 2021 r. w godz. 16.00 -17.00 na platformie Zoom. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 44/685 44 77 lub mailowy rewitalizacja@radomsko.pl.

Spotkania on- line dla Zespołu ds. rewitalizacji oraz radnych Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021r. w godz. 16.00 – 17.00.

Zbierania uwag ustnych do protokołu:

- w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu

- telefonicznie pod numerem  44/685 44 77, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Zbierania uwag w postaci elektronicznej lub papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
Wypełnione formularze można dostarczyć:

- drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@radomsko.pl,

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko,

- osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na wybór w latach 2021 – 2023 realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.„Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska na lata 2021 - 2023”.

09‑02‑2021 15:13:14

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór w latach 2021 - 2023 realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska na lata 2021 - 2023”.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które wykonują działalność leczniczą oraz świadczą usługi medyczne w zakresie leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego, mają swoją siedzibę i wykonują procedury zapłodnienia pozaustrojowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ostateczny termin składania ofert upływa 24 lutego 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska a nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 23/2021 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 9 lutego 2021 r.

Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pismo z art. 10 Kpa - dotyczy sprawy TRM.6730.14.2021.BO

16‑03‑2021 14:30:18
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości pismo z  dnia 16 marca 2021 r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego TRM.6730.14.2021.BO.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska”.

19‑06‑2020 10:19:15

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska”.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które wykonują działalność leczniczą oraz świadczą usługi medyczne w zakresie leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego, mają swoją siedzibę i wykonują procedury zapłodnienia pozaustrojowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 117/2020 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 19 czerwca 2020r.

Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej. Termin składania ofert upływa z dniem 6 lipca 2020 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska a nie data stempla pocztowego).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Radomska w wieku powyżej 60 roku życia”.

25‑06‑2020 08:54:38

Prezydent Miasta Radomska na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1373 z póź.zm) ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór w 2020 roku realizatora na terenie Miasta Radomska programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Radomska w wieku powyżej 60 roku życia”.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 121/2020 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 24 czerwca 2020 r.

Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej. Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 13 lipca 2020 roku (decyduje data wpływu do Biura Podawczego UM). Szczegółowych informacji udziela Centrum Aktywności Społecznej 44 685 45 32.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

26‑02‑2021 13:41:37
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

19‑02‑2021 07:51:35

Obwieszczenie Prezydenta miasta Radomska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z klauzulą informacyjną RODO.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 375 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 38
Informacja wytworzona przez:
Maciej Skura
email: geodezja@radomsko.pl
, w dniu:  24‑07‑2007 07:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 00 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  24‑07‑2007 07:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑04‑2021 14:27:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie