Przystąpienia do mpzp


Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obszarów miasta Radomska.

 

1) mpzp w rejonie ul. Wymysłowskiej, Jałowcowej

Uchwała Nr XXI/164/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie ulic: Wymysłowskiej, Jałowcowej, Piłsudskiego;


2) zmiana mpzp w rejonie ul. M. Dąbrowskiej, Poziomkowej, Torowej

Uchwała Nr XLII/330/09 z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie ul. M. Dąbrowskiej, Poziomkowej, Torowej do granic miasta;


3) mpzp rejonie ul. Prymasa Wyszyńskiego, Łokietka, Piastowskiej, L. Czarnego

Uchwała Nr XXXIX/301/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie ulic: Prymasa Wyszyńskiego, Łokietka, Piastowskiej, L. Czarnego;


4) mpzp w rejonie ul. Żwirki, Kopiec

Uchwała Nr XIX/130/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska położonego w rejonie ulicy Narutowicza, Łukasińskiego, Moniuszki, Żwirki, Kopiec do rzeki Radomki;


5) mpzp w rejonie ul. Kukuczki, św. Rocha

Uchwała Nr XXXII/257/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska położonego w rejonie ulicy Kukuczki, św. Rocha, Makuszyńskiego, Unii Europejskiej do zachodniej obwodnicy miasta Radomsko;


6) mpzp w rejonie ul. Jagiellońskiej, Starowiejskiej

Uchwała Nr XXIV/150/16 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ul. Jagiellońskiej, Starowiejskiej, Owocowej, Krakowskiej;

 

7) mpzp w rejonie szpitala powiatowego

Uchwała V/61/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie szpitala powiatowego;

 

8) mpzp w rejonie cmentarza przy ul. Piaskowej

Uchwała VI/70/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie cmentarza przy ul. Piaskowej;

 

9) mpzp w rejonie ul: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP

Uchwała XI/129/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP

Uchwała XXXII/350/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki,
Metalurgii do terenów PKP

 

10) zmiana mpzp w rejonie ul: Unii Europejskiej, Odległej, do północnej granicy miasta i trasy A1

Uchwała XI/130/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ul. Unii Europejskiej, Odległej, do północnej granicy miasta i trasy A1;

 

11) mpzp w rejonie ul: Narutowicza, Jachowicza, Bugaj, Mickiewicza, Przedborskiej, Joselewicza

Uchwała XXXI/330/21 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ul. Narutowicza, Jachowicza, Bugaj, Mickiewicza, Przedborskiej, Joselewicza;

 

12) mpzp w rejonie ul: Batalionów Chłopskich, Górnickiego, Św. M. M. Kolbego, Witosa, Wojska Polskiego, Narutowicza, Orzeszkowej, Kraszewskiego, do terenów PKP i północnej granicy miasta

Uchwała XXXI/331/21 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Górnickiego, Św. M.M. Kolbego, Witosa, Wojska Polskiego, Narutowicza, Orzeszkowej, Kraszewskiego, do terenów PKP i północnej granicy miasta;

 

13) zmiana mpzp w rejonie Nowego Cmentarza

Uchwała XLVII/473/22 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie Nowego Cmentarza;

 

Uchwała VI/71/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane;

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska

Uchwała Nr VII/84/19 z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr L/416/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/306/2001 z dnia 17 grudnia 2001r. zmienionego uchwałą Nr LXIII/476/10 z dnia 30 września 2010r.

 

Uchwała Nr XXXII/349/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/306/2001 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 17 grudnia 2001 r. zmienionego uchwałą Nr LXIII/476/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 września 2010 r., zmienionego uchwałą Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 marca 2019 r.

 

MAPA

24‑11‑2010 13:30:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Paulina Małecka
email: paulina.malecka@radomsko.pl
, w dniu:  24‑11‑2010 13:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00 fax: 44 685 45 13
, w dniu:  24‑11‑2010 13:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2022 07:49:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie