Dane Urzędu Miasta


URZĄD MIASTA RADOMSKA
ul. TYSIĄCLECIA 5
97-500 RADOMSKO

telefon: (0 44) 685 45 00

fax: (0 44) 685 45 13

e-mail: um@radomsko.pl

NIP: 7722261587

 

Informacja o nowych rachunkach bankowych

Prezydent Miasta Radomska informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. obsługę bankową Gminy Miasto Radomsko i gminnych jednostek budżetowych realizować będzie bank PKO Bank Polski S.A., zmianie ulegają rachunki bankowe obowiązujące w Urzędzie Miasta Radomska:

RACHUNEK ODPADÓW KOMUNALNYCH

64 1020 3352 0000 1102 0265 3483 PKO Bank Polski S.A.

 

RACHUNEK OPŁATY SKARBOWEJ

51 1020 3352 0000 1102 0265 3426 PKO Bank Polski S.A.

Na ten rachunek należy dokonywać m.in. wpłat z tytułu:

 • opłaty za pełnomocnictwa;

 • opłaty za zaświadczenia;

 • opłaty za wypisy z aktów Urzędu Stanu Cywilnego

 • duplikaty decyzji.

 

RACHUNEK DOCHODÓW PODATKOWYCH

74 1020 3352 0000 1102 0265 3400 PKO Bank Polski S.A.

Na ten rachunek należy dokonywać m.in. wpłat z tytułu:

 • podatek od środków transportowych (każdy podatnik ma również utworzony rachunek indywidualny);

 • opłata od posiadania psów;

 • opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny (każdy podatnik ma również utworzony rachunek indywidualny).

 

RACHUNEK DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH:

46 1020 3352 0000 1302 0265 3418 PKO Bank Polski S.A.

Na ten rachunek należy dokonywać m.in. wpłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu gminy,

 • trwałego zarządu gminy,

 • opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,

 • dzierżawy gruntów i najmu lokali gminy,

 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,

 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,

 • opłaty za zajęcie pasa drogowego,

 • opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg i parkingów oraz z terenów przemysłowych.

 

RACHUNEK DOTYCZĄCY ZADAŃ ZLECONYCH ZA DANE OSOBOWE

61 1020 3352 0000 1002 0265 3392 PKO Bank Polski S.A.

Na ten rachunek należy dokonywać m.in. wpłat z tytułu:

 • opłata za udostępnienie danych osobowych.

 

RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH

59 1020 3352 0000 1302 0265 3475 PKO Bank Polski S.A.

Na ten rachunek należy dokonywać m.in. wpłat z tytułu:

 • wpłaty z tytułu wadiów przetargowych

 • zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Uwaga

Od dnia 1 stycznia 2021 r. przestanie funkcjonować punkt kasowy Monetii zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta w Radomsku.

Chcąc uiścić opłaty należne na rzecz Gminy Miasta Radomska kartą nadal można skorzystać z terminala płatniczego w pok. nr 4.

Płatności można realizować również internetowo lub za pośrednictwem placówek pocztowych, punktów kasowych pośrednictw finansowych oraz punktów bankowych.

W punktach Banku PKO Bank Polski S.A wskazanych poniżej można dokonywać wpłat bez żadnych dodatkowych opłat:

 1. placówka PKO Bank Polski S.A – w Radomsku przy ul. Reymonta 16/18;

 2. placówka PKO Bank Polski S.A – w Radomsku przy ul. Leszka Czarnego 23.

Zlecając przelew zagraniczny należy podać numer rachunku odbiorcy w standardzie IBAN (PL)

oraz kod SWIFT (BIC) banku BPKOPLPW

UWAGA: Zmiana rachunków bankowych od 01.01.2017 roku

19‑12‑2016 08:56:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jacek P
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  01‑03‑2007 10:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  01‑03‑2007 10:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑01‑2021 08:07:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie