Procedura uproszczona 2010


Oferta Stowarzyszenie "Przywrócić Pamięć" wydanie albumu fotograficznego "Stanisław Sojczyński "Warszyc" 1910-1947"

23‑06‑2010 14:13:14

Zgodnie z art. 19a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. Z 2003 r, Nr 96, poz. 837 ze zm) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez przez Stowarzyszenie " Przywrócić Pamięć" w Radomsku na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego ph. "Wydanie albumu fotograficznego pt. "Stanisław Sojczyński "Warszyc" 1910 - 1947" ilustrującego działania i walki zbrojne Konspiracyjnego Wojska Polskiego pod jego przywództwem" i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag nt. przedstawionej oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5 lub adres e-mail :

um@radomsko.pl , upływa dnia 30 czerwca 2010 roku.

Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska, niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta Stowarzyszenia Bourbon Street - "Radomsko otwarte na Jazz"

10‑06‑2010 10:14:24

Zgodnie z art. 19 a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Jazzowe "Bourbon Street" na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego pt. "Radomsko otwarte na JAZZ" i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłoszenie pisemnych uwag nt. przedstawionej oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub adres email: um@radomsko.pl, upływa dnia 17 czerwca 2010 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.


Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta Stowarzyszenie "Przywrócić Pamięć" wydanie albumu fotograficznego "Stanisław Sojczyński "Warszyc" 1910-1947"

01‑06‑2010 15:08:56

Zgodnie z art. 19a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. Z 2003 r, Nr 96, poz. 837 ze zm) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez przez Stowarzyszenie " Przywrócić Pamięć" w Radomsku na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego ph. "Wydanie albumu fotograficznego pt. "Stanisław Sojczyński "Warszyc" 1910 - 1947" ilustrującego działania i walki zbrojne Konspiracyjnego Wojska Polskiego pod jego przywództwem" i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag nt. przedstawionej oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5 lub adres e-mail :

um@radomsko.pl , upływa dnia 8 czerwca 2010 roku.

Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska, niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku - "Bliżej Chopina i muzyki"

28‑05‑2010 08:42:40

Zgodnie z art. 19 a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Fundację Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku z siedzibą w Radomsku na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego pt. "Bliżej Chopina i muzyki" i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłoszenie pisemnych uwag nt. przedstawionej oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres: Urząd Miasta Radomsko, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub adres email: um@radomsko.pl, upływa dnia 4 czerwca 2010 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Radomsko

18‑05‑2010 11:43:42

Zgodnie z art. 19 a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Związek Harcerstwa Polskiego Komendę Hufca Radomsko na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego pt. "Przygotowanie widowiska historycznego : "Rozbicie Aresztu w Radomsku"" i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłoszenie pisemnych uwag nt. przedstawionej oferty.
Termin zgłaszania uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub adres email: um@radomsko.pl, upływa dnia 24 maja 2010 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

12‑05‑2010 14:59:43

Zgodnie z art. 19 a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Radomsku na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego pt. "EKO Piknik w Napoleońskiej Zagrodzie" i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłoszenie pisemnych uwag nt. przedstawionej oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub adres email: um@radomsko.pl, upływa dnia 19 maja 2010 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku

07‑05‑2010 15:31:11

Zgodnie z art. 19 a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Fundację Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku z siedzibą w Radomsku na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego pt. "Malujemy i opisujemy Radomsko znane i nieznane" i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłoszenie pisemnych uwag nt. przedstawionej oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub adres email: um@radomsko.pl, upływa dnia 14 maja 2010 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Radomsku

07‑05‑2010 14:02:48

Zgodnie z art. 19 a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Radomsko z siedzibą w Radomsku na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego pt. "XXV Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny "OPAL" i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłoszenie pisemnych uwag nt. przedstawionej oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub adres email: um@radomsko.pl, upływa dnia 14 maja 2010 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta stowarzyszenia Zadruga Wierczan

06‑04‑2010 11:16:13

Zgodnie z art. 19 a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie "Zadruga Wierczan" z siedzibą w Ładzicach na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego pt. "V Festiwal Kultur wczesnośredniowiecznych", "W Sadybie Wierczan" i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłoszenie pisemnych uwag nt. przedstawionej oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub adres email: um@radomsko.pl, upływa dnia 13 kwietnia 2010 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00 fax: 44 685 45 13
, w dniu:  06‑04‑2010 11:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00 fax: 44 685 45 13
, w dniu:  06‑04‑2010 11:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑10‑2012 12:01:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie