Roczny Program Współpracy 2006


Uchwała Nr XLI/338/05
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 22 grudnia 2005 roku


w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Radomsko z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami z Nimi Zrównanymiprowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca z 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 150 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169 poz. 1420) Rada Miejska w Radomsku uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Radomsko z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami z Nimi Zrównanymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Radomsku
Maria Wrona

Plik pdf Program Współpracy
25‑08‑2006 12:11:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00 fax: 44 685 45 13
, w dniu:  24‑08‑2006 16:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  24‑08‑2006 16:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑10‑2012 12:49:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie