Wykaz zadań dofinansowanych w 2006 roku


W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert dotyczących wsparcia zadań publicznych w zakresie: edukacji i opieki wychowawczej, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i rekreacji Prezydent Miasta Radomska postanowił udzielić wsparcia finansowego następującym zadaniom publicznym:

 1. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży:
  • Wyjazdy wakacyjne dzieci i młodzieży - kwota 20.000,00,-
   Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Radomsko
  • Zajęcia kulturalne, sportowe i krajoznawcze dla dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania - kwota 4.000,00,-
   Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku
  • "Zaczaruj z nami lato 2006" - półkolonie w mieście - kwota 4.000,00,-
   Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy
  • "Wakacje z MDK" - kwota 4.000,00,- Miejski Dom Kultury w Radomsku
  • Zajęcia kulturalne, sportowe i krajoznawcze dla dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania - kwota 4.000,00,-
   Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Radomsko
  • "Lato w różowych kolorach" - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych - kwota 4.000,00,-
   Oddział Stowarzyszenia Parafiada im. Jana Pawła II

 2. w zakresie edukacji i opieki wychowawczej:
  • "Edukacja prospołeczna dzieci i młodzieży" - kwota dotacji 10.000 zł
  Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Radomsko

 3. w zakresie pomocy społecznej:
  • "Prowadzenie jadłodajni dla najuboższych" - kwota dotacji 13.000 zł
   CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej Okręg w Radomsku
  • "Prowadzenie punktu charytatywnego wydającego używaną odzież potrzebującym zamieszkałym w północno-wschodniej i północno-zachodniej części miasta" - kwota dotacji 2.300 zł Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Radomsku
  • "Prowadzenie punktu charytatywnego wydającego chleb, paczki żywnościowe i odzież używaną potrzebującym zamieszkałym w południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części miasta" - kwota dotacji 10.000 zł Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii p.w. Św. Jadwigi Królowej
  • "Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością" - kwota dotacji 12.300 zł Stowarzyszenie Pomocy "Przebudzenie" w Piaszczycach

 4. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  • "Prowadzenie stałych form pracy artystycznej w zakresie śpiewów chóralnych" - kwota dotacji 13.000 zł
   Stowarzyszenie Sympatyków Edukacji Artystycznej w Radomsku
  • "Wydanie drukiem niskonakładowych wydawnictw, książek dokumentujących historię miasta Radomska" - kwota dotacji 4.000 zł
   Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Zarząd Oddziału w Radomsku
  • "Festiwal Chóralny Wschód-Zachód-Zbliżenie Radomsko 2006" - kwota dotacji 7.000 zł
   Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki w Radomsku
  • "Plener Fotograficzny - artystyczna dokumentacja miasta Radomska" - kwota dotacji 8.000 zł
   Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa w Radomsku
  • "Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży" - kwota dotacji 8.000 zł
   Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Radomsko

 5. w zakresie kultury fizycznej i rekreacji
  • "Szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży
   • w zakresie piłki nożnej"- kwota dotacji 88.000 zł
   Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" w Radomsku
   • w zakresie piłki koszykowej chłopców" - kwota dotacji 17.000 zł
   Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" w Radomsku
   • w zakresie tenisa stołowego" - kwota dotacji 12.000 zł
   Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy "Radomsko" w Radomsku
   • w zakresie zapasów w stylu klasycznym" - kwota dotacji 37.000 zł
   Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy "Radomsko" w Radomsku
   • w zakresie podnoszenia ciężarów" - kwota dotacji 49.000 zł
   Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy "Radomsko" w Radomsku
   • w zakresie lekkiej atletyki" - kwota dotacji 14.000 zł
   Uczniowski Klub Sportowy "Dziesiątka" w Radomsku
   • w pływaniu w dwu i trójboju nowoczesnym" - kwota dotacji 18.000 zł
   Uczniowski Klub Sportowy "Wiking" w Radomsku
   • w zakresie brydża sportowego" - kwota dotacji 4.000 zł
   Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy "Radomsko" w Radomsku
  • "Realizacja programu "Bezpieczeństwo nad wodą" - kwota dotacji 4.000 zł
   Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomsku
  • "Realizacja programu "Sport na co dzień, zdrowie na całe życie" - kwota dotacji 7.000 zł
   Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Radomsko.
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  24‑08‑2006 16:42:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  24‑08‑2006 16:42:47
Data ostatniej aktualizacji:
24‑08‑2006 16:42:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie