Karta współpracy 2006


Uchwała Nr XL/329/05
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 6 grudnia 2005 rokuw sprawie: przyjęcia Karty współpracy Gminy Miejskiej Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.

Na podstawie § 3 i 25 Uchwały Nr IX/75/03 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radomska oraz art. 7 ust.1 pkt 19 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) w celu zapewnienia powszechnej znajomości i dostępności do jasnych, zrozumiałych procedur i kryteriów towarzyszących decyzjom o formach współpracy Gminy Miejskiej Radomsko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami z nimi zrównanymi działającymi w sferze pożytku publicznego Rada Miejska w Radomsku uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Kartę współpracy Gminy Miejskiej Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Radomsku
Maria Wrona
 1. Karta Współpracy
 2. Załączniki:
  • Załącznik Nr 1 - Ankieta
  • Załącznik Nr 2 - Regulamin
  • Załącznik Nr 3 - Oferta
  • Załącznik Nr 4 - Regulamin
  • Załącznik Nr 5 - Arkusz Ocen
  • Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Zespołu Oceniającego
  • Załącznik Nr 5 - Protokół Zespołu Oceniającego
  • Załącznik Nr 5 - Regulamin Postępowania
  • Załącznik Nr 6 - Umowa
  • Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie
  • Załącznik Nr 8 - Zgłoszenie

Plik pdf Karta Współpracy
25‑08‑2006 14:07:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
95KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00 fax: 44 685 45 13
, w dniu:  24‑08‑2006 16:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  24‑08‑2006 16:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑10‑2012 12:50:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie