Wykaz zadań dofinansowanych w 2005 roku


W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert dotyczących wsparcia zadań publicznych w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i rekreacji oraz pomocy społecznej, w 2005 roku Prezydent Miasta Radomska postanowił udzielić wsparcia finasowego:

 1. "Edukacja artystyczna i kulturalna dzieci i młodzieży"Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Radomsko - 13.000,00
 2. "IV Biennale Fotografii Czarno-Białej "Postać ludzka w pejzażu"Towarzystwo Fotograficzne im.E.Osterloffa w Radomsku - 5.000,00
 3. "Festiwal Chóralny "Wschód-Zachód - Zbliżenia Radomsko 2005"Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Radomsku - 5.000,00
 4. "Prowadzenie stałych form pracy w zakresie śpiewów chóralnych"Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Radomsku - 10.000,00
 5. "Wydanie drukiem książki dokumentującej historię miasta Radomska"Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Radomsku - 3.000,00
 6. "Szkolenie sportowe oraz organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieżyzamieszkałej w południowej , wschodniej i zachodniej części miasta"Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" w Radomsku - 80.000,00
 7. "Szkolenie sportowe oraz organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki koszykowej chłopców"Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" w Radomsku - 17.000,00
 8. "Szkolenie sportowe oraz organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego"Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy w Radomsku - 10.000,00
 9. "Szkolenie sportowe oraz organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie zapasów w stylu klasycznym"Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy w Radomsku - 34.000,00
 10. "Szkolenie sportowe oraz organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie podnoszenia ciężarów"Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy w Radomsku - 45.000,00
 11. "Szkolenie sportowe oraz organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie lekkiej atletyki dzieci i młodzieży zamieszkałejw północnej części miasta"Uczniowski Klub Sportowy "Dziesiątka" w Radomsku - 14.000,00
 12. "Szkolenie sportowe oraz organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży w pływaniu oraz dwu i trójbojunowoczesnym"Uczniowski Klub Sportowy 'Wiking" w Radomsku - 18.000,00
 13. Realizacja programu "Bezpieczne pływanie"Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 4.000,00
 14. Realizacja programu "Sport na co dzień, zdrowie na całe życie"Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Radomsko - 7.000,00
 15. "Prowadzenie jadłodajni dla osób najuboższych"Caritas Archidiecezji Częstochowskiej Okręg w Radomsku - 12.000,00
 16. "Prowadzenie punktu wydawania żywności dla najuboższych mieszkańcówzamieszkujących północno-wschodnią i północno-zachodnią część miasta"Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Jadwigi Królowej w Radomsku - 4.000,00
 17. "Działania pomocowe na rzecz osób bezdomnych (w ramach interwencjikryzysowej)"Stowarzyszenie Pomocy "Przebudzenie" w Piaszczycach - 7.000,00
W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert dotyczących wsparcia zadań publicznych w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi, w 2005 roku Prezydent Miasta Radomska postanowił udzielić wsparcie finansowego:

 1. "Wakacyjna Przechowalnia" - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji , Miejski Dom Kultury w Radomsku - 10.000,00
 2. "Zaczaruj z nami lato" - półkolonie w mieście - Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi - 5.000,00 zł
 3. "Wakacje pod żaglami" - organizacja obozu żeglarskiego Harcerski Klub Żeglarski przy II Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku - 5.000,00zł
 4. "Organizacja obozów oraz kolonii wypoczynkowych opartych na metodzie harcerskiej dla dzieci i młodzieży zrzeszonej i niezrzeszonej w ZHP"Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Radomsko - 20.000,00
 5. "Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi".Program profilaktyczny realizowany w trakcie kolonii i obozów z programem prowadzonym metodą harcerskąZwiązek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Radomsko - 24.000,00
 6. "Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi".Program profilaktyczny realizowany w trakcie obozu żeglarskiego z programem szkoleniowymHarcerski Klub Żeglarski przy II Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku - 3.000,00
 7. "Program profilaktyczny realizowany w trakcie półkolonii organizowanych na terenie miasta" Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi - 2.500,00
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  23‑08‑2006 16:35:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  23‑08‑2006 16:35:36
Data ostatniej aktualizacji:
23‑08‑2006 16:35:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie