Propozycje zadań priorytetowych


Zgłaszanie propozycji zadań

10‑09‑2014 15:00:52

Prezydent Miasta Radomsko informuje, że zostały rozpoczęte prace nad "Rocznym Programem Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne na terenie Miasta Radomska i na rzecz mieszkańców miasta, do składania propozycji zadań priorytetowych i form współpracy pozafinansowej w 2015 roku, w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy, o ile zadania te są zadaniami własnymi gminy.

Propozycje należy składać na formularzu ph. "Zgłoszenie propozycji zadania priorytetowego" w terminie do 26 września 2014r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (na adres w.marcinkowska@radomsko.pl)lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5. Formularz dostępny jest na stronie www.radomsko.plw zakładce organizacje pozarządowe oraz siedzibie urzędu (pok. 208).

Zebrane propozycje posłużą przygotowaniu projektu Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, który przed przedłożeniem pod obrady Rady Miejskiej w Radomsku zostanie poddany procesowi konsultacji zgodnie z Uchwałą NR LXIV/483/10 Rady Miejskiej Radomsko z dnia 12 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz programów współpracy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Formularz
10‑09‑2014 15:15:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 00 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  10‑09‑2014 14:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 00 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  10‑09‑2014 14:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2014 14:03:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie