Procedura uproszczona


Oferta złożona na podstawie art. 19a ustawy

21‑09‑2015 14:58:30
Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z póź. zm.) Prezydent Miasta przedstawia ofertę złożoną przez Towarzystwo Śpiewacze im. St Moniuszki , z siedzibą przy ul. Brzeźnickiej 5, 97-500 Radomsko, na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie życia kulturalnego Radomska poprzez organizację imprez o charakterze lokalnym i środowiskowym – Koncert z okazji XV Dnia Papieskiego” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty. Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 28 września 2015 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie

06‑10‑2015 15:13:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta zgłoszona na podstawie art. 19a ustawy

03‑09‑2015 15:41:22

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z póź. zm.) Prezydent Miasta przedstawia ofertę złożoną przez Centrum Integracji Młodzieży Radomsko, z siedzibą przy ul. Ładnej 31, 97-500 Radomsko, na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców promujących życie bez alkoholu - „Akademia Profilaktyki” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty.

Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 10 września 2015 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie

16‑09‑2015 15:31:21
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta zgłoszona na podstawie art. 19a ustawy

14‑07‑2015 15:23:35

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z póź. zm.) Prezydent Miasta przedstawia ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy ZSP nr 1 Mechanik Radomsko ul. Brzeźnicka 20, 97-500 Radomsko, na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Wspieranie dodatkowych form wspierania czasu wolnego dla osób promujących życie bez alkoholu" - Obóz szkoleniowy piłki nożnej juniorów" i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty.

Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 21 lipca 2015 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Oferta
14‑07‑2015 15:25:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
22,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Oferta zgłoszona na podstawie art. 19a ustawy

22‑04‑2015 14:06:56

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z póź. zm.) Prezydent Miasta przedstawia ofertę złożoną przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko, z siedzibą przy ul. Bugaj 3, 97-500 Radomsko, na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców promujących życie bez alkoholu - "Piknik integracyjny dla radomszczan z okazji 100 lecia harcerstwa na Ziemiach Radomszczańskich"" i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty.

Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 29 kwietnia 2015 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Oferta
22‑04‑2015 14:08:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie
30‑04‑2015 13:30:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
59KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Oferta zgłoszona na podstawie art. 19a ustawy

15‑04‑2015 08:25:04

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z póź. zm.) Prezydent Miasta przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Klub Abstynencki "Można Inaczej", z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 27, 97-500 Radomsko, na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny - "Dla zdrowia rodziny"" i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty.

Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 22 kwietnia 2015 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Wioletta Marcinkowska
email: promocja@radomsko.pl
, w dniu:  03‑12‑2014 12:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 00 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  03‑12‑2014 12:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑10‑2015 15:14:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie