Publicznie dostępny wykaz danych 2008


Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji o środowiskui jego ochronie, określonych w art. 19 ust. 2 i znajdujących się w ich posiadaniu, a także, zgodnie z art. 19 ust. 6 obowiązek prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie i udostępniania go w Biuletynie Informacji Publicznej. Formę wykazu danych reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2003 r., Nr 110, poz. 1058).Publicznie dostępny wykaz danych podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 26.12.2006 r. Publicznie dostępny sprzed tego terminu znajduje się w siedzibie Urzędu Miasta.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowiskui jego ochronie
Formularze A - karty informacyjne dla:

 • wniosków o wydanie decyzji,
 • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
 • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Formularze B - karty informacyjne dla :

 • decyzji i postanowień,
 • wskazań lokalizacyjnych.

Formularze C - karty informacyjne dla projektów polityk, strategii, planów lub programów.
Formularze D - karty informacyjne dla polityk, strategii, planów lub programów
Formularze E - karty informacyjne dla:

 • raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • analiz porealizacyjnych,
 • przeglądów ekologicznych,
 • raportów o bezpieczeństwie,
 • dokumentacji mierniczo - geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
 • informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Formularze F - karty informacyjne dla:

 • prognoz oddziaływania na środowisko,
 • dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
 • opracowań ekofizjograficznych,
 • rejestrów substancji niebezpiecznych,
 • wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
 • rejestrów poważnych awarii.

Formularze G - karty informacyjne dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.
Formularze H - karty informacyjne dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,a których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
Formularze I - karty informacyjne dla innych dokumentów.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00 fax: 44 685 45 13
, w dniu:  22‑01‑2009 14:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00 fax: 44 685 45 13
, w dniu:  22‑01‑2009 14:07:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑01‑2009 14:16:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie