Skrzynka podawcza


Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Radomska

Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego złożenie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
W związku z powyższym w Urzędzie Miasta Radomsko uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza

na Platformie e-Usług Publicznych www.peup.pl.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Urząd Miasta Radomsko akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu (Dz.U.2011 nr 206 poz. 1216 z zm.).

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej to 5 megabajtów.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00 fax: 44 685 45 13
, w dniu:  30‑04‑2008 09:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00 fax: 44 685 45 13
, w dniu:  30‑04‑2008 09:07:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑03‑2015 08:37:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie