kontrole zewnętrzne


Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi "Kontrola trwałości projektu o nazwie Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Radomsku - ul. Portowa" (2019r.)

29‑01‑2020 13:40:01
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim "Kontrola w zakresie przestrzegania przez gminy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" (2019r.)

29‑01‑2020 13:19:34
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Marszałkowski Wojweództwa Łódzkiego "Kontrola planowana zamówień publicznych - poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części wojweództwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych w Radomsku" (2019r.)

29‑01‑2020 13:00:37
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Powiatowa Stacja Sanotarno - Epidemiologiczna w Radomsku "Ocena stanu sanitarnego terenu rekreacyjnego - placu zabaw przy ul. Chabrowej i Wymyslowskiej (2019r.)

29‑01‑2020 12:51:12
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomsku "Ocena stanu sanitarnego terenu rekreacyjnego - plac zabaw przy ul. Orzeszkowej" (2019r.)

29‑01‑2020 12:48:14
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim "Kontrola ogólna przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach" (2019r.)

29‑01‑2020 12:37:18
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomsku "Ocena stanu sanitarnego miasteczka ruchu drogowego w Radomsku" (2019r.)

29‑01‑2020 12:31:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Łodzi Ocena działań podejmowanych przez Urząd Miasta Radomska w związku z wykorzystywaniem w 2018r. dotacji celowej pt. Zwiększenie dostepności wychowania przedszkolnego oraz w związku z wykorzystaniem w 2018r. finansowego wsparcia otrzymanego z Funduszu Dopłat, przekazanego przez BGK z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Św. Rozalii 1A (2019r.)

29‑01‑2020 12:12:03
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Łodzi

03‑04‑2019 14:38:56

Kontrola w pod względem legalności, rzetelności i gospodarności działań podejmowanych przez Urząd Miasta Radomska w związku z wykorzystaniem w 2018r.:

- dotacji celowej - zwiększenie dostepności wychowania przedszkolnego,

- finanswego wsparcia otrzymanego z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku z mieszkaniami socjalnymi, ustyuwanego w radomsku przy ul. Św. Rozalii 1A  (2019r.)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

03‑04‑2019 14:36:11
Kontrola planowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pn. "Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku" (2018r.)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 125 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 13
Informacja wytworzona przez:
Anna Olczyk , w dniu:  23‑04‑2013 12:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 00 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  23‑04‑2013 12:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑01‑2020 13:43:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie