Zamówienia poniżej 14 000 euro


Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego w celu udzielenia zamówienia na realizację usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad robotami związanymi z realizacją inwestycji: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 przy ul. Targowej 7 w Radomsku”.

08‑04‑2019 10:03:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego w celu udzielenia zamówienia na realizację usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży konstr.-budowlanej nad robotami związanymi z realizacją inwestycji: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 przy ul. Targowej 7 w Radomsku”.

08‑04‑2019 09:59:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Protokół z otwarcia ofert z przeprowadzonego rozpoznania cenowego w celu udzielenia zamówienia na realizację usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży konstr.-budowlanej nad robotami związanymi z realizacją inwestycji: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 przy ul. Targowej 7 w Radomsku”.

05‑04‑2019 10:47:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Protokół z otwarcia ofert z przeprowadzonego rozpoznania cenowego w celu udzielenia zamówienia na realizację usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad robotami związanymi z realizacją inwestycji: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 przy ul. Targowej 7 w Radomsku”.

05‑04‑2019 10:43:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uzupełnione protokoły z otwarcia ofert z przeprowadzonego rozpoznania cenowego w celu udzielenia zamówienia na realizację usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej i branży sanitarnej nad robotami związanymi z realizacją inwestycji: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 5 wraz z budową zewnętrznego dźwigu osobowego i przebudową strefy wyjścia ewakuacyjnego”

04‑04‑2019 15:24:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Protokół z otwarcia ofert z przeprowadzonego rozpoznania cenowego w celu udzielenia zamówienia na realizację usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad robotami związanymi z realizacją inwestycji: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 5 wraz z budową zewnętrznego dźwigu osobowego i przebudową strefy wyjścia ewakuacyjnego”

02‑04‑2019 11:53:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Protokół z otwarcia ofert z przeprowadzonego rozpoznania cenowego w celu udzielenia zamówienia na realizację usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad robotami związanymi z realizacją inwestycji: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 5 wraz z budową zewnętrznego dźwigu osobowego i przebudową strefy wyjścia ewakuacyjnego”

02‑04‑2019 11:51:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Protokół z otwarcia ofert z przeprowadzonego rozpoznania cenowego w celu udzielenia zamówienia na realizację usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz funkcji koordynatora zespołu inspektorów nadzoru nad robotami związanymi z realizacją inwestycji: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 5 wraz z budową zewnętrznego dźwigu osobowego i przebudową strefy wyjścia ewakuacyjnego”

02‑04‑2019 11:49:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja do ogłoszeń z dnia 7.03.2019 r. dot. zaproszeń do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

25‑03‑2019 10:46:26

Informacja do ogłoszeń z dnia 7.03.2019 r.

dot. zaproszeń do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, branży sanitarnej i branży elektrycznej w związku z planowaną realizacją zadania : Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 5 wraz z budową zewnętrznego dźwigu osobowego i przebudową strefy wyjścia ewakuacyjnego

 

Zamówienie jest realizowane dla projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków, Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków będących własnością miasta: Urzędu Miasta oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku", nr umowy o dofinansowanie UDA - RPLD.04.02.02-10-0030/17-00 z dnia 24.10.2018 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uzupełnienie informacji do ogłoszenia z dnia 14.03.2019r. dot. zaproszenia do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 przy ul. Targowej 7 w Radomsku”.

25‑03‑2019 09:10:13

Zamówienie jest realizowane dla projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków, Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków będących własnością miasta: Urzędu Miasta oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku", nr umowy o dofinansowanie UDA - RPLD.04.02.02-10-0030/17-00 z dnia 24.10.2018 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 41 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Jarosław Dudek
email: jaroslaw.dudek@radomsko.pl
, w dniu:  09‑08‑2012 12:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 00 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  09‑08‑2012 12:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑04‑2019 10:04:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie