Rok 2015


Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

04‑02‑2016 19:53:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska

21‑12‑2015 11:58:27

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Radomska

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska.

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji[1] uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 28 grudnia 2015 roku do 28 stycznia 2016 roku w formie:
1. Debaty publicznej, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2016 r. o godzinie 15.00 w Sali Obrad nr 104, Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5
2. Zbierania uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@radomsko.pl
b) osobiście do Urzędu Miasta Radomska (Biuro Podawcze), ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko,
c) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko
z dopiskiem „Rewitalizacja Miasta”.

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 28 grudnia 2015 roku:
- w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, I piętro pokój 121 oraz w Biurze Podawczym na parterze, w godzinach pracy Urzędu Miasta Radomska,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska (www.bip.radomsko.pl) w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Uwaga:

Ze względu na potrzeby organizacyjne udział w debacie publicznej planowanej na 19 stycznia 2016 roku prosimy zgłaszać do dnia 15 stycznia 2016 roku przekazując wiadomość mailowo na adres: rewitalizacja@radomsko.pl z dopiskiem w tytule „Obszar rewitalizacji – konsultacje” lub telefonicznie pod numerem: 44 685 45 29 w  godzinach pracy Urzędu Miasta Radomska.

Jednocześnie informujemy, iż nie będą rozpatrywane uwagi, opinie oraz propozycje:
-  z datą wpływu przed dniem 28 grudnia 2015 roku i po godzinie 15:30 w dniu 28 stycznia 2016 roku,
- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
- przesłane lub dostarczone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem uwag, opinii i propozycji zgłaszanych w trakcie debaty publicznej).

[1] Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszczący gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej, podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska
28‑12‑2015 09:30:58

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska wraz z załącznikiem graficznym (granice obszaru rewitalizacji). 

http://www.radomsko.pl/wiadomosc-Konsultacje_obszaru_rewitalizacji-1165

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
433KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
28‑12‑2015 09:30:25
http://www.radomsko.pl/wiadomosc-Konsultacje_obszaru_rewitalizacji-1165
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz konsultacyjny
28‑12‑2015 09:03:01
http://www.radomsko.pl/wiadomosc-Konsultacje_obszaru_rewitalizacji-1165 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
188KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie
22‑12‑2015 15:22:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
848KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja na temat przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji centrum miasta Radomska”

05‑02‑2016 15:00:46
Dokumenty:
Plik pdf informacja na temat przeprowadzonych konsultacji społecznych.pdf
08‑02‑2016 08:51:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
495KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA RADOMKO.pdf
08‑02‑2016 08:51:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
149KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne dotyczące „KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ REWITALIZACJI CENTRUM MIASTA RADOMSKA”

11‑12‑2015 13:44:54

Prezydent Miasta Radomska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wariantowego opracowania „Koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji centrum miasta Radomska”.

Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców miasta Radomska z dwoma wariantami Koncepcji oraz zebranie opinii, zgłoszonych na formularzu ankietowym, w zakresie wyboru poszczególnych rozwiązań projektowych dla wybranych obszarów.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

1. Wyłożenie do publicznego wglądu dwóch wariantów Koncepcji w terminie od 18.12.2015 r. do 22.01.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radomska (pok. 202), w godzinach 8.00-15.00.

2. Udostępnienie materiałów dotyczących Koncepcji na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko (www.bip.radomsko.pl), w zakładce „konsultacje społeczne”.

3.  Debata publiczna w dniu 12.01.2016 r. o godz. 16:30 na Sali Widowiskowej Miejskiego Domu Kultury.

Wypełnione formularze ankietowe można składać w terminie od 18.12.2015 r. do 22.01.2016 r. w formie elektronicznej na adres um@radomsko.pl, osobiście lub drogą korespondencyjną  na  adres  Urzędu Miasta Radomska,  ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, a także za pośrednictwem strony internetowej „Rewitalizacja Centrum Miasta Radomska - Gra w miasto”.

 Analiza opinii zgłoszonych na formularzu ankietowym, zamieszczenie wniosków z przeprowadzonych konsultacji za pośrednictwem strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko (www.bip.radomsko.pl), w zakładce „konsultacje społeczne”, nastąpi do dnia 05.02.2016 r.

Do udziału zapraszam wszystkich pełnoletnich mieszkańców miasta Radomska.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

link do "Interaktywnej Gry W Miasto"

17‑12‑2015 15:00:18

Po kliknięciu w poniższy link w nowym oknie otworzy sie strona  "Interaktywna Gra W Miasto"

http://ankieta-radomsko.panova.pl

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik jpg Plansza Wariant I
17‑12‑2015 14:42:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 32 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Klaudia Chmielowska , w dniu:  06‑02‑2015 14:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek P
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  06‑02‑2015 14:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2016 08:54:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie