Opłata targowa


 

Podatnikami opłaty targowej są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące sprzedaży na targowiskach.

Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

Opłata targowa pobierana jest niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

Od opłaty targowej zwolnione są:

1) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach;

2) rolnicy i ich domownicy prowadzący w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. poz. 2290).

Szczegółowe zasady ustalania i poboru oraz wysokość opłaty targowej określa rada gminy w drodze uchwały.

 

 

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),

  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.),

  3. Uchwała Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej (opublik.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3435).
  4. Uchwała Nr XXXI/215/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej (opublik.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 4786),
  5. Uchwała Nr XLIX/406/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej (opublik.: Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 1444),
  6. Uchwała Nr XLIII/430/22 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 949),
  7. Uchwała Nr XLII/426/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 310).

 

INFORMACJA w sprawie opłaty targowej

08‑05‑2015 10:25:05
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Urszula Jagła
email: ulaj@radomsko.pl
, w dniu:  30‑12‑2011 09:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek P
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  30‑12‑2011 09:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2022 14:43:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie