Opłata targowa


 

Podatnikami opłaty targowej są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące sprzedaży na targowiskach.

Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

Opłata targowa pobierana jest niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

Od opłaty targowej zwolnione są osoby i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Szczegółowe zasady ustalania i poboru oraz wysokość opłaty targowej określa rada gminy w drodze uchwały.

Informujemy, iż do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) - ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. wprowadzono nowy przepis art. 31zzm (Dz. U. z dnia 15 grudnia 2020 r. poz 2255) zgodnie z którym: „Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).”

 

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),

  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.),

  3. Uchwała Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej (opublik.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3435).
  4. Uchwała Nr XXXI/215/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej (opublik.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 17.11.2016 r. poz. 4786),
  5. Uchwała Nr XLIX/406/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej.

 

INFORMACJA w sprawie opłaty targowej

08‑05‑2015 10:25:05
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Urszula Jagła
email: ulaj@radomsko.pl
, w dniu:  30‑12‑2011 09:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek P
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  30‑12‑2011 09:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑01‑2021 14:14:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie