Opłata od posiadania psów


Stawka roczna opłaty wynosi 20,00 zł od jednego psa.

Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Opłatę nie pobiera się:

  • od osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

  • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;

  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Szczegółowe zasady ustalania i poboru oraz wysokość opłaty od posiadania psów określa rada gminy w drodze uchwały.

Należny podatek można wpłacać – na rachunek bankowy  Nr 74 1020 3352 0000 1102 0265 3400:

  • gotówką – bez prowizji: w oddziałach PKO Banki Polski S.A. przy ul. Reymonta 16/18 i ul. Leszka Czarnego 23

  • kartą, korzystając z terminala płatniczego – pokój Nr 4 (parter) w Urzędzie Miasta Radomsko

  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Od 1 stycznia 2021 r. w budynku Urzędu Miasta nie funkcjonuje punkt kasowy Monetii.

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),

  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.),

  3. Uchwała Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 386, poz. 3859).

Informacja wytworzona przez:
Urszula Jagła
email: ulaj@radomsko.pl
, w dniu:  30‑12‑2011 09:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek P
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  30‑12‑2011 09:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑12‑2021 14:49:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie