Opłata od posiadania psów


Stawka roczna opłaty wynosi 20,00 zł od jednego psa.

Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Opłatę nie pobiera się:

  • od osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

  • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;

  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Szczegółowe zasady ustalania i poboru oraz wysokość opłaty targowej określa rada gminy w drodze uchwały.

 

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),

  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),

  3. Uchwała Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 386, poz. 3859).

Informacja wytworzona przez:
Urszula Jagła
email: ulaj@radomsko.pl
, w dniu:  30‑12‑2011 09:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Pokropski
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  30‑12‑2011 09:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑07‑2019 14:47:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie