Procedura uproszczona


Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy - Fundacja Wzajemnej Pomocy "Alternatywa"

18‑10‑2016 15:25:52

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z póź. zm.) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Fundację Wzajemnej Pomocy "Alternatywa".

Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 25 października 2016 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy - Miejski Teatr Źródło

17‑10‑2016 15:19:01

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z póź. zm.) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Miejski Teatr Źródło w Radomsku.

Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 24 października 2016 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy - Klub Wzajemnej Pomocy "Szansa"

11‑10‑2016 13:14:05

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z póź. zm.) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Klub Wzajemnej Pomocy "Szansa".

Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 18 października 2016 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy - Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego "10-ka"

11‑10‑2016 13:09:45

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z póź. zm.) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego "10-ka"

Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 18 października 2016 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy - ZHP

22‑09‑2016 15:04:47
Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Komendę Hufca ZHP Radomsko z siedzibą 97-500 Radomsko ul. Bugaj 3 na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta Radomsko, zadania publicznego pod nazwą: „Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty. Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w „Rocznym Programie Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” w kategorii zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 30 września 2016 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta PTH Oddział w Radomsku

12‑08‑2016 07:49:37
Dokumenty:
Plik pdf oferta Polskie Towarzystwo Historyczne o. w Radomsku.pdf
12‑08‑2016 07:50:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogłoszenie podpisane PTH.pdf
12‑08‑2016 07:50:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg zarządzenie.jpg
06‑09‑2016 12:36:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy

25‑07‑2016 10:50:29
Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z póź. zm.) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Radomsku, ul. Mokra 16, 97-500 Radomsko, na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Ślady węgierskie w dziejach 750-lecia Radomska” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty. Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w „Rocznym Programie Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” w kategorii zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: „Wzbogacenie życia kulturalnego Radomska poprzez działania o charakterze lokalnym i środowiskowym związane z obchodami 750-lecia Radomska”. Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 1 sierpnia 2016 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Oferta zgłoszona w trybie art. 19a ustawy
19‑07‑2016 11:52:24
Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z póź. zm.) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Radomszczańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „CARPE DIEM”, ul. Piłsudskiego 7, 97-500 Radomsko, na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego pod nazwą: „Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty. Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w „Rocznym Programie Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” w kategorii zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 26 lipca 2016 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
157KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pliki do pobrania
03‑08‑2016 08:53:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
212KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy

31‑05‑2016 12:20:06
Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z póź. zm.) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy „RAP” Radomsko, ul. Św. J. Królowej 16/14, 97-500 Radomsko, na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Udział w klubowych Mistrzostwach Polski w piłce nożnej dzieci w kategorii do lat 9 i do lat 8” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty. Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w „Rocznym Programie Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” w kategorii zadań z zakresu kultury fizycznej: szkolenia sportowe zawodników i drużyn oraz umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportowych. Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 7 czerwca 2016 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Wioletta Marcinkowska
email: promocja@radomsko.pl
, w dniu:  29‑12‑2015 11:16:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Pokropski
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  29‑12‑2015 11:16:08
Data ostatniej aktualizacji:
18‑10‑2016 15:29:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie