2016


Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2017 rok.

23‑12‑2016 13:36:39
Na podstawie Zarządzenia Nr 261/2016 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 21 grudnia 2016r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2017 rok. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem ww. dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na ten temat. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 27 grudnia 2016r. do dnia 10 stycznia 2017 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomsko na lata 2017-2019

01‑12‑2016 14:09:16
Na podstawie Zarządzenia Nr 247/2016 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 1 grudnia 2016r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomsko na lata 2017-2019. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem  ww. dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na ten temat. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 5 grudnia 2016r. do dnia 18 grudnia 2016 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Radomska na lata 2017-2019

29‑11‑2016 09:23:46
Na podstawie Zarządzenia Nr 243/2016 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 28 listopada 2016r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Radomsko na lata 2017-2019. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem uchwały wprowadzającej ww. dokument oraz zebranie opinii i uwag na ten temat. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 2 grudnia 2016r. do dnia 16 grudnia 2016 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu budżetu Miasta Radomsko na rok 2017 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko

22‑11‑2016 13:21:59
Na podstawie Zarządzenia Nr 239/2016 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 21 listopada 2016r. ogłoszone zostały konsultacje projektu budżetu Miasta Radomsko na rok 2017 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radosmko. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektami ww. dokumentów oraz zebranie opinii i uwag na ich temat. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 22 listopada 2016r. do dnia 5 grudnia 2016 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

25‑10‑2016 15:54:13
Na podstawie Zarządzenia Nr 218/2016 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 25 października 2016r. ogłoszone zostały konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu prawa miejscowego po uprzednim zapoznaniu się z ww. projektem. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w okresie od 29 października 2016r. do dnia 14 listopada 2016r. do godz. 15.30. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Centrum Miasta Radomska 2020"

13‑10‑2016 12:31:48
Dokumenty:
Plik pdf raport z II konsultacji korekta.pdf
24‑11‑2016 14:27:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf raport z II konsultacji.pdf
21‑11‑2016 14:58:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf inf z przebiegu konsultacji spotkanie otwarte.pdf
10‑11‑2016 10:01:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
147KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf informacja o przebiegu debaty.pdf
28‑10‑2016 13:31:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
224KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Gminny Program Rewitalizacji Centrum Miasta Radomska 2020.pdf
13‑10‑2016 12:41:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zalacznik nr 1. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.pdf
13‑10‑2016 12:41:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
846KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zalacznik nr 2. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych na potrzeby opracowania LPR.pdf
13‑10‑2016 12:41:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zalacznik nr 3. Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.pdf
13‑10‑2016 12:41:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zalacznik nr 4 ista wskaźników.pdf
13‑10‑2016 12:41:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf formularz konsultacyjny.pdf
13‑10‑2016 12:41:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc formularz konsultacyjny.doc
13‑10‑2016 12:41:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf formularz konsultacyjny pdf.pdf
13‑10‑2016 12:41:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego z dnia 15 września 2016 roku

15‑09‑2016 17:16:42

W związku z zakończeniem przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w Radomsku procedury weryfikacji formalnej złożonych przez mieszkańców Radomska wniosków – projektów w ramach 2 Edycji Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym oraz listę projektów do uzupełnienia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji centrum miasta Radomska 2020”

15‑07‑2016 12:45:06
Dokumenty:
Plik pdf raport z konsultacji- korekta.pdf
13‑10‑2016 10:50:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf raport z konsultacji.pdf
29‑08‑2016 17:03:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf informacja z przebiegu konsultacji - debata.pdf
23‑08‑2016 15:46:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
195KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf informacja z przebiegu konsultacji- spacer studyjny.pdf
10‑08‑2016 12:19:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
277KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf obwieszczenie.pdf
15‑07‑2016 12:46:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
196KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogloszenie.pdf
15‑07‑2016 12:46:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
208KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Gminny Program Rewitalizacji Centrum Miasta Radomska 2020.pdf
22‑07‑2016 11:12:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zalacznik nr 1. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.pdf
22‑07‑2016 11:12:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
846KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zalacznik nr 2. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych na potrzeby opracowania LPR.pdf
22‑07‑2016 11:12:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zalacznik nr 3. Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.pdf
22‑07‑2016 11:12:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc formularz konsultacyjny.doc
22‑07‑2016 11:12:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf formularz konsultacyjny.pdf
22‑07‑2016 11:12:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2016r.

30‑05‑2016 15:10:56
Na podstawie Zarządzenia Nr 108/2016 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 30 maja 2016r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2016 rok.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Formularz konsultacji
30‑05‑2016 15:16:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
96KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 20 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Wioletta Marcinkowska
email: promocja@radomsko.pl
, w dniu:  25‑01‑2016 14:11:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wioletta Chrząszcz
email: wioletta.chrzaszcz@radomsko.pl
, w dniu:  25‑01‑2016 14:11:06
Data ostatniej aktualizacji:
12‑01‑2017 15:08:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie