Program współpracy 2017


Zaproszenie do składania propozycji zadań publicznych na rok 2017

01‑09‑2016 15:09:37

Informujemy, że rozpoczęto prace nad Rocznym Programem Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

W związku z tym zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne na terenie Miasta Radomska i na rzecz mieszkańców miasta, do składania propozycji zadań priorytetowych i form współpracy pozafinansowej w 2017 roku, w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy, o ile zadania te są zadaniami własnymi gminy. Propozycje zadań na rok 2017 należy składać na formularzu ph. „Zgłoszenie propozycji zadania priorytetowego” w terminie do 14 września 2016r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (na adres um@radomsko.pl) lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5.

Formularz dostępny jest na stronie www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania oraz w siedzibie urzędu.

Zebrane propozycje posłużą przygotowaniu projektu Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017, który przed przedłożeniem pod obrady Rady Miejskiej w Radomsku zostanie poddany procesowi konsultacji zgodnie z Uchwałą NR LXIV/483/10 Rady Miejskiej Radomsko z dnia 12 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz programów współpracy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Wioletta Marcinkowska
email: promocja@radomsko.pl
, w dniu:  01‑09‑2016 12:17:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00 fax: 44 685 45 13
, w dniu:  01‑09‑2016 12:17:21
Data ostatniej aktualizacji:
01‑09‑2016 15:15:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie