Procedura uproszczona


Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy - Fundacja Inicjatyw Kulturalnych

27‑10‑2017 14:07:49

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z póź. zm.) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Fundacje Inicjatyw Kulturalnych, ul. Przedborska 2a, 97-500 Radomsko, na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Ocalić od zapomnienia” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty.

Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w „Rocznym Programie Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” w kategorii zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: „Wzbogacenie życia kulturalnego Radomska poprzez działania o charakterze lokalnym i środowiskowym”.

Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 3 listopada 2017 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

16‑01‑2017 15:22:38
Zgodnie z art.19a ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.1817) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Fundację Cyryla i Metodego z siedzibą w Lublinie, ul. Danielskiego 10 na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta Radomsko, zadania publicznego pod nazwą: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn.„Warsztaty dla ojców” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty. Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail:um@radomsko.pl upływa dnia 23 stycznia 2017 roku o godz. 1530. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Wioletta Marcinkowska
email: promocja@radomsko.pl
, w dniu:  01‑09‑2016 12:19:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00 fax: 44 685 45 13
, w dniu:  01‑09‑2016 12:19:26
Data ostatniej aktualizacji:
27‑10‑2017 14:12:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie