Rok 2017


Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2018 rok

24‑11‑2017 14:43:31

Na podstawie Zarządzenia Nr 238/2017 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 24 listopada 2017 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na 2018 rok. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem ww. dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na ten temat. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 28 listopada 2017 r. do dnia 11 grudnia 2017 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy Urzędu lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2018 rok oraz formularz konsultacji projektu zostały zamieszczone poniżej.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu budżetu Miasta Radomsko na rok 2018 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko

17‑11‑2017 08:01:09
Na podstawie Zarządzenia Nr 231/2017 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 16 listopada 2017 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne projektu budżetu Miasta Radomsko na rok 2018 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektami ww. dokumentów oraz zebranie opinii i uwag na ich temat. Wypełnione formularze konsultacji można składać od dnia 17 listopada 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

30‑10‑2017 13:28:10

Na podstawie Zarządzenia Nr 220/2017 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 30 października 2017 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu prawa miejscowego po uprzednim zapoznaniu się z ww. projektem.

Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w okresie od 03 listopada 2017 r. do dnia 16 listopada 2017 r. do godz. 15.30. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Znamy wniki głosowania mieszkańców w 3. edycji Budżetu Obywatelskiego

27‑10‑2017 15:05:34

Znamy już listę projektów 3. edycji Budżetu Obywatelskiego rekomendowanych do realizacji w 2018 roku. 

W tegorocznym głosowaniu udział wzięło 3887 mieszkańców Radomska, oddano łącznie 9256 ważnych głosów.

Lista zwycięskich projektów dostępna jest pod adresem: budzetobywatelski.radomsko.pl/wyniki

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom miasta Radomska za zaangażowanie w proces Budżetu Obywatelskiego. Autorom zwycięskich projektów gratujemy!

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Gdzie zagłosować w 3. edycji Budżetu Obywatelskiego?

29‑09‑2017 15:30:08

Prezydent Miasta Radomsko wyznaczył lokale, w których w dniach 16 - 22 października 2017 r. każdy mieszkaniec Radomska będzie mógł oddać głos na 4 wybrane projekty. Lista miejsc, w których odbędzie się głosowanie tradycyjne dostępna jest w załączniku.

W dniu 16 października zostanie uruchomiona możliwość głosowania elektronicznego poprzez platformę budzedtobywatelski.radomsko.pl

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz projektów poddanych pod głosowanie w 3. edycji Budżetu Obywatelskiego

29‑09‑2017 13:10:26

Zakończyła się weryfikacja merytoryczna projektów zgłoszonych w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku. Poniżej przedstawiamy listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem merytorycznym i zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Głosowanie potrwa od 16 – 22 października 2017 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekty zgłoszone w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku

10‑07‑2017 15:26:14

Do dnia 30 czerwca br. mieszkańcy Radomska mogli składać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Ogólnie złożono 27 projektów. Do dnia 10 lipca br. zostały one zweryfikowane pod względem formalnym. Tylko jeden wniosek nie spełnił wymogów formalnych i zgodnie z regulaminem został odrzucony na tym etapie. Pozostałe projekty przekazane zostały do weryfikacji merytorycznej do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

Listy projektów dostępne poniżej

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dyżury pracowników Urzędu Miasta Radomska wyznaczonych do współpracy przy 3. edycji Budżetu Obywatelskiego

23‑05‑2017 10:07:41

Informujemy, że od dnia dzisiejszego pracownicy Urzędu Miasta udzielają informacji dotyczących projektów do 3. edycji Budżetu Obywatelskiego.

Wyznaczone osoby z poszczególnych wydziałów dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 oraz w każdy wtorek w godzinach 9.00-17.00.

Wykaz osób udzielających informacji dotyczących projektów znajduje się poniżej:

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/141/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 1 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska

10‑04‑2017 14:20:59
Dokumenty:
Plik pdf Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie uchylenia uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.pdf
10‑04‑2017 14:28:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf formularz konsultacyjny.pdf
10‑04‑2017 14:28:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
192KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Anna Tatara
email: anna.tatara@radomsko.pl
, w dniu:  13‑01‑2017 13:21:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wioletta Marcinkowska
email: promocja@radomsko.pl
, w dniu:  13‑01‑2017 13:21:27
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2017 14:19:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie