Program współpracy


Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

31‑05‑2019 15:18:10

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 (załącznik poniżej).

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Roczny Program Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

30‑11‑2017 12:01:34

Roczny Program Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o któych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, został przyjęty Uchwałą Nr XLVI/369/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 22 listopada 2017r.

Treść Programu zamieszono w załączniku poniżej. 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do składania propozycji zadań publicznych na rok 2018

04‑09‑2017 14:59:22

Informujemy, że rozpoczęto prace nad „Rocznym Programem Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. W związku z tym zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne na terenie Miasta Radomska i na rzecz mieszkańców miasta, do składania propozycji zadań priorytetowych i form współpracy pozafinansowej w 2018 roku, w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy, o ile zadania te są zadaniami własnymi gminy.

 

Propozycje zadań na rok 2018 należy składać na formularzu ph. „Zgłoszenie propozycji zadania priorytetowego” w terminie do 15 września 2017r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (na adres w.marcinkowska@radomsko.pl) lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5. Formularz dostępny jest na stronie www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania oraz siedzibie urzędu (pok. 211).

 

Zebrane propozycje posłużą przygotowaniu projektu Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, który przed przedłożeniem pod obrady Rady Miejskiej w Radomsku zostanie poddany procesowi konsultacji zgodnie z Uchwałą NR LXIV/483/10 Rady Miejskiej Radomsko z dnia 12 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz programów współpracy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Tatara
email: anna.tatara@radomsko.pl
, w dniu:  04‑09‑2017 12:53:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek P
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  04‑09‑2017 12:53:25
Data ostatniej aktualizacji:
31‑05‑2019 15:19:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie