Konkursy zadań publicznych


Trzeci otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zdań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

29‑08‑2018 12:56:02

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Ogłoszony konkurs obejmuje realizację programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 177/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. zamieszczonego poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 10 września 2018 r. (decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Miasta).

Formularz oferty dostępny jest na www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

12‑04‑2018 15:09:56

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił po raz drugi w bieżącym roku otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszony konkurs obejmuje zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, tj. wspierania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży; wspierania działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek; wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej oraz zadanie w zakresie przeciwdziałania narkomanii tj. realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do młodziezy szkolnej i ich rodziców dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji. 

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 89/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 12 kwietnia 2018 r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 23 kwietnia 2018 roku (decyduje data wpływu do Biura Podawczego UM).

Formularz oferty dostępny jest na www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej na rok 2018

26‑03‑2018 10:04:44

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2018 roku.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 66/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 26 marca  2018 r. Treść Zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 16 kwietnia 2018 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska i przyrody na rok 2018

12‑03‑2018 14:18:28

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska i przyrody w 2018 roku.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 50/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 12 marca  2018 r. Treść Zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 03 kwietnia 2018 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia na rok 2018

01‑02‑2018 11:30:47

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 28/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 1 lutego 2018 r. Treść Zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 23 lutego 2018 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania na rok 2018

01‑02‑2018 11:24:34

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 27/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 1 lutego 2018 roku. Treść Zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 23 lutego 2018 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

10‑01‑2018 14:50:59

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku. Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 9/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 10 stycznia 2018 r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 31 stycznia 2018 roku.

Formularz oferty dostępny jest na www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania


 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki uzależnień

05‑01‑2018 14:31:58
Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Ogłoszony konkurs obejmuje część zadań z zakresu profilaktyki, tj. zadanie w zakresie wspierania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zadanie w zakresie wspierania klubów abstynenckich. Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej. Formularz oferty dostępny jest na www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania. Termin składania ofert upływa z dniem 15 stycznia 2018r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2018

30‑11‑2017 11:51:38

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2018. Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 242/2017 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 30 listopada 2017 r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Formularz oferty dostępny jest na www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.

Termin składania ofert upływa z dniem 21 grudnia 2017 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Tatara
email: anna.tatara@radomsko.pl
, w dniu:  04‑09‑2017 12:53:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek P
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  04‑09‑2017 12:53:52
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2018 14:33:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie