Rejestry Instytucji Kultury


Rejestr Instytucji Kultury


 

   Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Radomsko o statusie miejskim prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862)oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

A. Sposób prowadzenia REJESTRU INSTUTCJI KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Radomsko o statusie miejskim:

1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.

2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. Z 2017r., poz. 570)

5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

B. Sposób udostępniania danych zawartych w REJESTRZE INSTYTUCJI  KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Radomsko o statusie miejskim:

1. Rejestr Instytucji Kultury prowadzi Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Radomsko,
ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko,tel.44 685 45 00, 44 685 44 54.

2. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
- informację o rejestrze, rejestr oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacja Publicznej Urzędu Miasta Radomsko - dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej,
- udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, otwartego dostępu do zawartości rejestru, jest bezpłatne i odbywa się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko
- każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora tj. w siedzibie Wydziału Edukacji i Kultury, Urząd Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, pokój 216
- organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis pełny lub skrócony każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie:
- odpis pełny (zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej),
- odpis skrócony (zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).

3. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1827).

4. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej po uprzednim uzgodnieniu formy odpisu i ilości stron należy dokonać na konto:

RACHUNEK OPŁATY SKARBOWEJ

51 1020 3352 0000 1102 0265 3426 PKO Bank Polski S.A.

5. Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

6. Szczegółowych informacji udziela: Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Radomsko,
ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko,tel.44 685 45 00, 44 685 44 54.

7.Dokumenty do pobrania:

a) REJESTR INSTYTUCJI KULTURY,

b) KSIĘGA REJESTROWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ,

c) KSIĘGA REJESTROWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY,

d) KSIĘGA REJESTROWA MUZEUM REGIONALNEGO IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO W RADOMSKU,

e) ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO w sprawie Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miasto Radomsko oraz określenia wzorów dokumentów związanych z rejestrem.

 

Dane teleadresowe instytucji kultury:

Miejska Bibliotek Publiczna w Radomsku

ul. Narutowicza 4

97-500 Radomsko

tel. 044/ 683 25 72, 044/ 683 23 00
e-mail: mbp@mbp-radomsko.pl
http://www.mbp-radomsko.pl/

Miejski Dom Kultury w Radomsku

ul. Brzeźnicka 5

97-500 Radomsko
Tel. 044/ 683 52 55

e-mail: info@mdkradomsko.pl
http://www.mdkradomsko.pl

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

ul. Narutowicza 1

97-500 Radomsko
Tel. 044/ 683 5651
e-mail: muzeum@muzeum.radomsko.pl

http://muzeum.radomsko.pl/

Pliki do pobrania

07‑08‑2019 11:30:23
Dokumenty:
Plik pdf WSZYSTKIE REJESTRY kultury_763866.pdf
02‑09‑2020 13:03:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf KSIEGA REJESTROWA MIEJSKA BIBLITEKA PUBLICZNA 2021.pdf
11‑06‑2021 08:59:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf KSIEGA REJESTROWA MIEJSKI DOM KULTURY_866449.pdf
11‑06‑2021 08:59:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
96KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf KSIEGA REJESTROWA MUZEUM REGIONALNEGO_866450.pdf
11‑06‑2021 08:59:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
99KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Badowska
email: agnieszka.badowska@radomsko.pl
, w dniu:  28‑09‑2017 12:24:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek P
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  28‑09‑2017 12:24:36
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2021 13:25:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie