Rok 2018


Konsultacje projektu budzetu Miasta Radomsko na rok 2019 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko

20‑11‑2018 13:18:59
Na podstawie Zarządzenia Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 20 listopada 2018 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne projektu budżetu Miasta Radomsko na rok 2019 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektami ww. dokumentów oraz zebranie opinii i uwag na ich temat. Wypełnione formularze konsultacji można składać od dnia 21 listopada 2018 r. do dnia 5 grudnia 2018 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Znamy już wyniki głosowania w 4. edycji Budżetu Obywatelskiego

17‑10‑2018 11:42:34

Podczas wtorkowej Gali Finałowej poznaliśmy wyniki głosowania mieszkańców w 4. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku oraz listę projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2019.

W wyniku głosowania 12 spośród 23 projektów zostało zarekomendowanych do realizacji w 2019 roku.

Lista projektów dostępna poniżej, projekty rekomendowane do realizacji zostały oznaczone kolorem żółtym.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział głosowaniu, a projektodawcom zwycięskich projektów gratulujemy!

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

05‑10‑2018 08:26:37

Na podstawie Zarządzenia Nr 199/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 04 października 2018r. ogłoszone zostały konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu prawa miejscowego po uprzednim zapoznaniu się z ww. projektem.

Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w okresie od dnia 9 października 2018 r. do dnia 22 października 2018 r. do godz. 15.30 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Projekt Programu oraz formularz konsultacji zostały zamieszczone poniżej.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Miejsca do głosowania w 4. edycji Budżetu Obywatelskiego

14‑09‑2018 13:21:00

Zarządzeniem nr 185/2018 z 13 września 2018 r.Prezydent Miasta Radomsko wyznaczył lokale, w których w dniach 1 - 7 października 2018 r. każdy mieszkaniec Radomska będzie mógł oddać głos na 3 wybrane projekty. Lista miejsc, w których odbędzie się głosowanie tradycyjne (poprzez wypełnienie karty papierowej) dostępna jest w załączniku. W dniu 1 października zostanie uruchomiona możliwość głosowania elektronicznego poprzez platformę budzedtobywatelski.radomsko.pl
Dla przypomnienia zasady głosowania : https://budzetobywatelski.radomsko.pl/wszystko-o-budzecie/glosowanie

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku

07‑09‑2018 15:38:39

Z dniem 5 września br. upłynął termin na składanie odwołań przez projektodawców, których projekty zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej. W terminie tym, żaden z projektodawców nie skorzystał z tego prawa i odwołania nie zostały wniesione. Poniżej zamieszczona jest lista projektów, które poddane zostaną pod głosowanie w okresie od 1 do 7 października br.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekty zgłoszone w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku po weryfikacji merytorycznej

29‑08‑2018 09:56:30

Zakończyła się weryfikacja merytoryczna projektów zgłoszonych w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku.

Poniżej przedstawiamy wykaz projektów wraz z wynikiem weryfikacji.

Projektodawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny negatywnej w terminie 5 dni roboczych od daty publikacji niniejszej listy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Lista projektów zgłoszonych do realizacji w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego

02‑07‑2018 14:52:40

Do tegorocznej 4. już edycji Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 29 projektów, których pomysłodawcami są mieszkańcy Miasta Radomsko. Zakończyła się wstępna ocena wniosków, której skutkiem było zaakceptowanie projektu w ocenie formalnej. Niestety jeden wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny i musiał zostać odrzucony. 28 projektów zostało podzielonych i przesłanych do merytorycznych Wydziałów Urzędu Miasta, które dokonają weryfikacji pod względem merytorycznym i finansowym. Proces ten potrwa do 15 sierpnia bieżącego roku. Skrupulatna ocena wyłoni nam projekty, które zostaną zakwalifikowane do etapu głosowania w październiku 2018 r.

My trzymamy kciuki za projekty, a projektodawcy myślą już jak najlepiej promować swój pomysł wśród mieszkańców naszego miasta.

Lista projektów została zamieszczona poniżej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomsko

08‑06‑2018 11:18:13

Na podstawie Zarządzenia Nr 129/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 8 czerwca 2018 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomsko.

Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem ww. dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na ten temat.

Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 25 czerwca 2018 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy Urzędu.

Zarządzenie Nr 129/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 8 czerwca 2018 r. zawierające projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomsko oraz formularz konsultacji projektu zostały zamieszczone poniżej.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie miasta Radomska

11‑05‑2018 14:23:13

Na podstawie Zarządzenia Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 11 maja 2018 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie miasta Radomska.

Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem ww. dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na ten temat. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 15 maja 2018r. do dnia 28 maja 2018 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy Urzędu.

Zarządzenie Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 11 maja 2018 r. zawierające projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie miasta Radomska oraz formularz konsultacji projektu zostały zamieszczone poniżej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dyżury pracowników Urzędu Miasta wyznaczonych do współpracy w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego

08‑05‑2018 12:40:21

Informujemy, że pracownicy Urzędu Miasta udzielają informacji w zakresie tworzenia projektów do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego.

Wyznaczone osoby z poszczególnych wydziałów dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 oraz w każdy wtorek w godzinach 9.00-17.00.

Wykaz pracowników znajduje się w załączniku poniżej.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Monika Kierlik
email: monika.kierlik@radomsko.pl tel.:44 685 44 70
, w dniu:  08‑05‑2018 11:49:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek P
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  08‑05‑2018 11:49:23
Data ostatniej aktualizacji:
10‑12‑2018 07:46:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie