Konkursy zadań publicznych


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2020

04‑12‑2019 14:26:03

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2020 tj.

1. Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno-pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa) – planowane środki finansowe: 50.000,00 zł,

2. Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną) – planowane środki finansowe: 33.000,00 zł.

Termin składania ofert upływa 27 grudnia 2019 r. godz. 15;30

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 286/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 4 grudnia 2019 r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej. Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańcow Radomska w wieku powyżej 60 roku życia”.

25‑09‑2019 10:47:23
Prezydent Miasta Radomska na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1373 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację na terenie Miasta Radomska w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Radomska w wieku powyżej 60 roku życia”. Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 24 września 2019 r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej. Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce organizacje pozarządowe - formularze do wykorzystania. Termin składania ofert upływa z dniem 11 października 2019 roku (decyduje data wpływu do Biura Podawczego UM). Szczegółowych informacji udziela Centrum Aktywności Społecznej 44 685 45 32
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

11‑04‑2019 14:03:42

Prezydent Miasta Radomska ogłosił po raz drugi w bieżącym roku otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszony konkurs obejmuje zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, tj.:

- wspierania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży;

- wspierania działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek;

- wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej

oraz zadanie w zakresie przeciwdziałania narkomanii tj.:

- realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji. 

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 103/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 26 kwietnia 2019 roku (decyduje data wpływu do Biura Podawczego UM).

Formularz oferty dostępny jest na www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej na rok 2019

28‑02‑2019 14:53:21

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie ralizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej na rok 2019.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 42/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 28 lutego 2019 r. Treść Zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 21 marca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).

Formularz oferty dostępny jest tutaj.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia na rok 2019

28‑02‑2019 14:48:39

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia na rok 2019.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 41/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 28 lutego 2019 r. Treść Zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 21 marca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).

Formularz oferty dostępny jest tutaj.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania na rok 2019

18‑02‑2019 12:04:29

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania na rok 2019 roku.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 32/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 18 lutego 2019 r. Treść Zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 12  marca 2019 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).

Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska i przyrody na rok 2019

11‑02‑2019 14:26:28

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska i przyrody w 2019 roku.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 29/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 11 lutego 2019 r. Treść Zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 05 marca 2019 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).

Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2019

18‑01‑2019 08:20:04

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 11/2019 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 17 stycznia 2019 r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 08 lutego 2019 roku.

Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

11‑01‑2019 14:40:46

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku tj.

  1. Wspieranie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – 10.000,00 zł,

  2. Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny – 50.000,00 zł.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2019 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 11 stycznia 2019 r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.

Termin składania ofert upływa z dniem 21 stycznia 2019 r. - decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Miasta.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2019

05‑12‑2018 13:56:00

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2019 tj.

  1. Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno-pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa) – planowane środki finansowe: 50.000,00 zł,

  2. Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną) – planowane środki finansowe: 33.000,00 zł.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 253/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 5 grudnia 2018 r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.

Termin składania ofert upływa z dniem 27 grudnia 2018 r. - decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Miasta.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Dryja
email: joanna.dryja@radomsko.pl
, w dniu:  05‑12‑2018 13:43:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek P
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  05‑12‑2018 13:43:34
Data ostatniej aktualizacji:
04‑12‑2019 14:29:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie