Procedura uproszczona


Przedstawienie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

11‑09‑2019 10:31:36
Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Prezydent Miasta Radomska przedstawia ofertę złożoną przez Polski Czerwony Krzyż, Łódzki Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy w Radomsku ul. Bugaj 3 97-500 Radomsko na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pn. „ Młodzież i pierwsza pomoc ” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty. Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w „Rocznym Programie Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 18 września 2019 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o złożonej ofercie.pdf
11‑09‑2019 10:33:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
580KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uproszczona oferta PCK.pdf
11‑09‑2019 10:33:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zarządzenie Nr 219 2019.pdf
23‑09‑2019 12:12:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
785KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Przedstawienie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

14‑08‑2019 14:27:37

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Prezydent Miasta Radomska przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy i Rozwoju ,,PROMENTAL" ul. Fabianiego 7 97-500 Radomsko na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pn. „ Przesiewowe badania pamięci – wczesna diagnoza zaburzeń otępiennych u osób starszych ” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty.

Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w „Rocznym Programie Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 21 sierpnia 2019 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie wraz ze złożoną uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego_631644.pdf
14‑08‑2019 14:44:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zarządzenie Nr 198 2019.pdf
22‑08‑2019 14:33:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
785KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Joanna Dryja
email: joanna.dryja@radomsko.pl
, w dniu:  05‑12‑2018 13:43:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek P
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  05‑12‑2018 13:43:45
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2019 10:33:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie