Rok 2019


Etapy realizacji zwycięskich projektów 4. edycji Budżetu Obywatelskiego.

31‑12‑2019 09:23:46
Poniżej prezentujemy listę projektów rekomendowanych do realizacji w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku na rok 2019 oraz etapy ich realizacji.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomsko na lata 2020-2022

26‑11‑2019 15:34:33
Na podstawie Zarządzenia Nr 275/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 26 listopada 2019r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomska na lata 2020-2022. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem ww. dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na ten temat. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 30 listopada 2019r. do dnia 13 grudnia 2019 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Radomska na lata 2020 - 2022

26‑11‑2019 15:28:11
Na podstawie Zarządzenia Nr 274/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 26 listopada 2019r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Radomska na lata 2020-2022. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem uchwały wprowadzającej ww. dokument oraz zebranie opinii i uwag na ten temat. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 30 listopada 2019r. do dnia 13 grudnia 2019 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2020 rok.

26‑11‑2019 15:18:45
Na podstawie Zarządzenia Nr 273/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 26 listopada 2019 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na rok 2020. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem w/w dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na jego temat. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia 13 grudnia 2019 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2020 rok oraz formularz konsultacji projektu zostały zamieszczone poniżej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu budżetu Miasta Radomska na rok 2020 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomska

20‑11‑2019 13:25:09
Na podstawie zarządzenia Nr 267/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 20 listopada 2019 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne projektu budżetu Miasta Radomska na rok 2020 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomska. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektami ww. dokumentów oraz zebranie opinii i uwag na ich temat. Wypełnione formularze konsultacji można składać od dnia 21 listopada 2019 r. do dnia 5 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Znamy już wyniki głosowania w 5. edycji Budżetu Obywatelskiego

30‑10‑2019 20:50:40
Podczas Gali Finałowej, która odbyła się w dniu 30 października br. poznaliśmy wyniki głosowania mieszkańców w 5. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku oraz listę projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2020. W wyniku głosowania 7 spośród 21 projektów zostało zarekomendowanych do realizacji w 2020 roku. Lista wyników głosowania na projekty zgłoszone w ramach 5. edycji oraz lista rankingowa projektów dostępna jest poniżej. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział głosowaniu, a projektodawcom zwycięskich projektów gratulujemy!
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

03‑10‑2019 15:21:09
Na podstawie Zarządzenia Nr 233/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 03 października 2019 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu prawa miejscowego po uprzednim zapoznaniu się z ww. projektem.
Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w okresie od dnia 8 października 2019 r. do dnia 21 października 2019 r. do godz. 15.30 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Projekt Programu oraz formularz konsultacji zostały zamieszczone poniżej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Znamy już miejsca do głosowania w 5. edycji Budżetu Obywatelskiego.

25‑09‑2019 11:59:26
Zarządzeniem nr 221/2019 z 24 września 2019 r. Prezydent Miasta Radomska wyznaczył lokale, w których w dniach od 14 do 20 października 2019 r. każdy mieszkaniec Radomska będzie mógł oddać głos na 3 wybrane projekty. Lista miejsc, w których odbędzie się głosowanie tradycyjne (poprzez wypełnienie karty papierowej) dostępna jest w załączniku. W dniu 14 października zostanie uruchomiona możliwość głosowania elektronicznego poprzez platformę budzedtobywatelski.radomsko.pl Dla przypomnienia zasady głosowania : https://budzetobywatelski.radomsko.pl/wszystko-o-budzecie/glosowanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Lista projektów które zostaną poddane pod głosowanie w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku
19‑09‑2019 12:26:26
Zgodnie z regulaminem 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Radomska poniżej przedstawiamy listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, które odbędzie się w dniach od 14 do 20 października 2019 r. Kolejność projektów na załączonej liście została ustalona w drodze publicznego losowania przez Zespół Konsultacyjny, które odbyło się w dniu 18 września 2019 r. i taka kolejność będzie na karcie do głosowania. Zachęcamy projektodawców do promowania złożonych projektów wśród mieszkańców naszego miasta.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Projekty zgłoszone w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku po weryfikacji merytorycznej

06‑09‑2019 12:35:35
Zakończyła się weryfikacja merytoryczna projektów zgłoszonych w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku dokonana przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu. Dnia 5 września br. członkowie zespołu konsultacyjnego zapoznali się z propozycjami ocen w.w projektów. Poniżej przedstawiamy listę projektów ocenionych pozytywnie oraz listę projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem. Projektodawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny negatywnej w terminie 5 dni roboczych od daty publikacji niniejszej listy.
Dokumenty:
Plik pdf Lista projektów pozytywnie ocenionych 5. edycji BO - po weryfikacji merytorycznej.pdf
06‑09‑2019 12:36:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
103KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Lista projektów ocenionych negatywnie 5. edycji BO - po weryfikacji merytorycznej.pdf
06‑09‑2019 12:36:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Wioletta Marcinkowska , w dniu:  21‑12‑2018 14:04:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Pokropski
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  21‑12‑2018 14:04:16
Data ostatniej aktualizacji:
31‑12‑2019 09:27:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie