Rok 2019


Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

03‑10‑2019 15:21:09
Na podstawie Zarządzenia Nr 233/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 03 października 2019 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu prawa miejscowego po uprzednim zapoznaniu się z ww. projektem.
Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w okresie od dnia 8 października 2019 r. do dnia 21 października 2019 r. do godz. 15.30 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Projekt Programu oraz formularz konsultacji zostały zamieszczone poniżej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Znamy już miejsca do głosowania w 5. edycji Budżetu Obywatelskiego.

25‑09‑2019 11:59:26
Zarządzeniem nr 221/2019 z 24 września 2019 r. Prezydent Miasta Radomska wyznaczył lokale, w których w dniach od 14 do 20 października 2019 r. każdy mieszkaniec Radomska będzie mógł oddać głos na 3 wybrane projekty. Lista miejsc, w których odbędzie się głosowanie tradycyjne (poprzez wypełnienie karty papierowej) dostępna jest w załączniku. W dniu 14 października zostanie uruchomiona możliwość głosowania elektronicznego poprzez platformę budzedtobywatelski.radomsko.pl Dla przypomnienia zasady głosowania : https://budzetobywatelski.radomsko.pl/wszystko-o-budzecie/glosowanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Lista projektów które zostaną poddane pod głosowanie w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku
19‑09‑2019 12:26:26
Zgodnie z regulaminem 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Radomska poniżej przedstawiamy listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, które odbędzie się w dniach od 14 do 20 października 2019 r. Kolejność projektów na załączonej liście została ustalona w drodze publicznego losowania przez Zespół Konsultacyjny, które odbyło się w dniu 18 września 2019 r. i taka kolejność będzie na karcie do głosowania. Zachęcamy projektodawców do promowania złożonych projektów wśród mieszkańców naszego miasta.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Projekty zgłoszone w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku po weryfikacji merytorycznej

06‑09‑2019 12:35:35
Zakończyła się weryfikacja merytoryczna projektów zgłoszonych w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku dokonana przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu. Dnia 5 września br. członkowie zespołu konsultacyjnego zapoznali się z propozycjami ocen w.w projektów. Poniżej przedstawiamy listę projektów ocenionych pozytywnie oraz listę projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem. Projektodawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny negatywnej w terminie 5 dni roboczych od daty publikacji niniejszej listy.
Dokumenty:
Plik pdf Lista projektów pozytywnie ocenionych 5. edycji BO - po weryfikacji merytorycznej.pdf
06‑09‑2019 12:36:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
103KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Lista projektów ocenionych negatywnie 5. edycji BO - po weryfikacji merytorycznej.pdf
06‑09‑2019 12:36:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Lista projektów przekazanych do oceny szczegółowej oraz lista projektów ocenionych negatywnie 5. edycji Budżetu Obywatelskiego.

10‑07‑2019 13:01:51
Do tegorocznej 5. edycji Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 30 projektów, których pomysłodawcami są mieszkańcy Miasta Radomska. Zakończyła się wstępna ocena wniosków, która polegała na weryfikacji projektów pod względem formalnym. Pozytywna ocenę formalną uzyskało 25 projektów. Dwa projekty zostały odrzucone tj. nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej. Trzy projekty zostały wycofane przez projektodawców. Projekty, które zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym zostały przekazane do merytorycznych Wydziałów Urzędu Miasta, które dokonają weryfikacji pod względem merytorycznym i finansowym. Jeżeli na etapie oceny merytorycznej zostanie stwierdzone, że projekt nie zawiera istotnych i kompletnych informacji niezbędnych do weryfikacji szczegółowej, projektodawca będzie wezwany do uzupełnienia stosownych informacji. Do 6 września br. zostanie podana lista projektów pozytywnie ocenionych oraz lista projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem. Zachęcamy projektodawców do promowania złożonych projektów wśród mieszkańców naszego miasta. W załączeniu listy projektów ocenionych negatywnie oraz pozytywnie.
Dokumenty:
Plik pdf Lista projektów zgłoszonych w ramach 5. edycji budżetu obywatelskiego przekazanych do oceny merytorycznej.pdf
10‑07‑2019 13:17:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Lista projektów ocenionych negatywnie zgłoszonych w ramach 5. edycji budżetu obywatelskiego w Radomsku.pdf
10‑07‑2019 13:17:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
103KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne dotyczące opinii mieszkańców Miasta Radomska w przedmiocie powołania Straży Miejskiej

31‑05‑2019 15:01:52

Na podstawie Zarządzenia Nr 142/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 29 maja 2019 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne skierowane do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Miasta Radomska, których przedmiotem jest wyrażenie opinii w zakresie powołania Straży Miejskiej w Radomsku.

Konsultacje prowadzone są w formie ankiety, która dostępna jest:

a) w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy, w  formie papierowej;

b) na stronie internetowej: www.radomsko.pl/ankieta

Wypełnione ankiety papierowe można składać w terminie od dnia 03 czerwca 2019 r. do dnia 16 czerwca 2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach pracy urzędu. W tym samym terminie aktywna będzie ankieta interaktywna na stronie: www.radomsko.pl/ankieta

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomska

14‑05‑2019 11:46:17
Na podstawie Zarządzenia Nr 125/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 13 maja 2019 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomska. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem ww. dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na ten temat. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 18 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy Urzędu. Zarządzenie Nr 125/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 13 maja 2019 r. zawierające projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomska oraz formularz konsultacji projektu zostały zamieszczone poniżej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dyżury pracowników Urzędu Miasta wyznaczonych do współpracy w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego

08‑05‑2019 08:13:49

Informujemy, że pracownicy Urzędu Miasta udzielają informacji w zakresie tworzenia projektów do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego.

Wyznaczone osoby z poszczególnych wydziałów dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 oraz w każdy wtorek w godzinach 9.00-17.00.

Wykaz pracowników znajduje się w załączniku poniżej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na rok 2019

21‑12‑2018 14:51:34

Na podstawie Zarządzenia Nr 269/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 21 grudnia 2018 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na rok 2019. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem w/w dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na jego temat.

Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 28 grudnia 2018 r. do dnia 11 stycznia 2019 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2019 rok oraz formularz konsultacji projektu zostały zamieszczone poniżej.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Wioletta Marcinkowska , w dniu:  21‑12‑2018 14:04:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Pokropski
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  21‑12‑2018 14:04:16
Data ostatniej aktualizacji:
03‑10‑2019 15:26:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie