Rok 2019


Etapy realizacji zwycięskich projektów 4. edycji Budżetu Obywatelskiego.

31‑12‑2019 09:23:46
Poniżej prezentujemy listę projektów rekomendowanych do realizacji w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku na rok 2019 oraz etapy ich realizacji.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomsko na lata 2020-2022

26‑11‑2019 15:34:33
Na podstawie Zarządzenia Nr 275/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 26 listopada 2019r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomska na lata 2020-2022. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem ww. dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na ten temat. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 30 listopada 2019r. do dnia 13 grudnia 2019 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Radomska na lata 2020 - 2022

26‑11‑2019 15:28:11
Na podstawie Zarządzenia Nr 274/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 26 listopada 2019r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Radomska na lata 2020-2022. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem uchwały wprowadzającej ww. dokument oraz zebranie opinii i uwag na ten temat. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 30 listopada 2019r. do dnia 13 grudnia 2019 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2020 rok.

26‑11‑2019 15:18:45
Na podstawie Zarządzenia Nr 273/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 26 listopada 2019 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na rok 2020. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem w/w dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na jego temat. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia 13 grudnia 2019 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2020 rok oraz formularz konsultacji projektu zostały zamieszczone poniżej.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu budżetu Miasta Radomska na rok 2020 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomska

20‑11‑2019 13:25:09
Na podstawie zarządzenia Nr 267/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 20 listopada 2019 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne projektu budżetu Miasta Radomska na rok 2020 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomska. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektami ww. dokumentów oraz zebranie opinii i uwag na ich temat. Wypełnione formularze konsultacji można składać od dnia 21 listopada 2019 r. do dnia 5 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Znamy już wyniki głosowania w 5. edycji Budżetu Obywatelskiego

30‑10‑2019 20:50:40
Podczas Gali Finałowej, która odbyła się w dniu 30 października br. poznaliśmy wyniki głosowania mieszkańców w 5. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku oraz listę projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2020. W wyniku głosowania 7 spośród 21 projektów zostało zarekomendowanych do realizacji w 2020 roku. Lista wyników głosowania na projekty zgłoszone w ramach 5. edycji oraz lista rankingowa projektów dostępna jest poniżej. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział głosowaniu, a projektodawcom zwycięskich projektów gratulujemy!
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

03‑10‑2019 15:21:09
Na podstawie Zarządzenia Nr 233/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 03 października 2019 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu prawa miejscowego po uprzednim zapoznaniu się z ww. projektem.
Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w okresie od dnia 8 października 2019 r. do dnia 21 października 2019 r. do godz. 15.30 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Projekt Programu oraz formularz konsultacji zostały zamieszczone poniżej.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Znamy już miejsca do głosowania w 5. edycji Budżetu Obywatelskiego.

25‑09‑2019 11:59:26
Zarządzeniem nr 221/2019 z 24 września 2019 r. Prezydent Miasta Radomska wyznaczył lokale, w których w dniach od 14 do 20 października 2019 r. każdy mieszkaniec Radomska będzie mógł oddać głos na 3 wybrane projekty. Lista miejsc, w których odbędzie się głosowanie tradycyjne (poprzez wypełnienie karty papierowej) dostępna jest w załączniku. W dniu 14 października zostanie uruchomiona możliwość głosowania elektronicznego poprzez platformę budzedtobywatelski.radomsko.pl Dla przypomnienia zasady głosowania : https://budzetobywatelski.radomsko.pl/wszystko-o-budzecie/glosowanie
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Lista projektów które zostaną poddane pod głosowanie w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku
19‑09‑2019 12:26:26
Zgodnie z regulaminem 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Radomska poniżej przedstawiamy listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, które odbędzie się w dniach od 14 do 20 października 2019 r. Kolejność projektów na załączonej liście została ustalona w drodze publicznego losowania przez Zespół Konsultacyjny, które odbyło się w dniu 18 września 2019 r. i taka kolejność będzie na karcie do głosowania. Zachęcamy projektodawców do promowania złożonych projektów wśród mieszkańców naszego miasta.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Projekty zgłoszone w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku po weryfikacji merytorycznej

06‑09‑2019 12:35:35
Zakończyła się weryfikacja merytoryczna projektów zgłoszonych w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku dokonana przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu. Dnia 5 września br. członkowie zespołu konsultacyjnego zapoznali się z propozycjami ocen w.w projektów. Poniżej przedstawiamy listę projektów ocenionych pozytywnie oraz listę projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem. Projektodawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny negatywnej w terminie 5 dni roboczych od daty publikacji niniejszej listy.
Dokumenty:
Plik pdf Lista projektów pozytywnie ocenionych 5. edycji BO - po weryfikacji merytorycznej.pdf
06‑09‑2019 12:36:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
103KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Lista projektów ocenionych negatywnie 5. edycji BO - po weryfikacji merytorycznej.pdf
06‑09‑2019 12:36:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Wioletta Marcinkowska , w dniu:  21‑12‑2018 14:04:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek P
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  21‑12‑2018 14:04:16
Data ostatniej aktualizacji:
31‑12‑2019 09:27:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie