Konkursy zadań publicznych


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

10‑06‑2020 10:32:59

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszony konkurs obejmuje zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, tj.: wspieranie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 113/2020 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 10 czerwca 2020r.

Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 22 czerwca 2020 roku (decyduje data wpływu do Biura Podawczego UM).

Formularz oferty dostępny jest na www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej na rok 2020.

03‑02‑2020 14:02:33

Na zadania z rodzaju: „Szkolenia sportowe zawodników i drużyn, umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportowych” w 2020 roku zostało przeznaczone 20.000,00 zł.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 18/2020 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 03 lutego 2020 r.

Treść Zarządzenia została zamieszczona w załączuku poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 24 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta). Formularz oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.radomsko.pl, w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania oraz w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 (za głównym budynkiem Urzędu Miasta).

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2020

17‑01‑2020 11:48:58

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 12/2020 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 17 stycznia 2020 r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 07 lutego 2020 roku.

Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dotacje dla klubów sportowych na 2020 rok

16‑01‑2020 14:46:10

Na podstawie Zarządzenia Nr 11/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku Prezydent Miasta Radomska podjął decyzję o przyznaniu klubom sportowym dotacji na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w 2020 roku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku

08‑01‑2020 15:40:33
Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku tj. Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny – 50.000,00 zł. Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców - 5.000,00zł Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 7/2020 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 8 stycznia 2020 r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej. Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania. Termin składania ofert upływa z dniem 23 stycznia 2020 r. - decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Miasta.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Dryja
email: joanna.dryja@radomsko.pl
, w dniu:  07‑01‑2020 13:40:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Dryja
email: joanna.dryja@radomsko.pl
, w dniu:  07‑01‑2020 13:40:25
Data ostatniej aktualizacji:
10‑06‑2020 10:40:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie