Procedura uproszczona


Przedstawienie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

07‑09‑2020 13:22:10

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Prezydent Miasta Radomska przedstawia ofertę złożoną przez Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ul. Sanicka 45, 97-500 Radomsko na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie ochrony środowiska i przyrody pn. „Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów z terenu miasta Radomska” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty.

Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w „Rocznym Programie Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 14 września 2020 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Trąbska
email: justyna.trabska@radomsko.pl
, w dniu:  07‑01‑2020 13:40:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Dryja
email: joanna.dryja@radomsko.pl
, w dniu:  07‑01‑2020 13:40:55
Data ostatniej aktualizacji:
07‑09‑2020 13:24:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie