Konkursy zadań publicznych


Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku

22‑04‑2021 10:28:59

Prezydent Miasta Radomska ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku tj.

1. Wspieranie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

2. Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 81/2021 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 21 kwietnia 2021 r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania. Termin składania ofert upływa w dniu 5 maja 2021 r. - decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Miasta.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dotacje dla NGO w roku Tadeusza Różewicza

23‑02‑2021 15:11:19

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego roku w 2021.

Zgodnie z treścią zawartą w ogłoszeniu o konkursie tegoroczne oferty realizacji zadań publicznych realizowanych przy wsparciu finansowym z Urzędu Miasta, powinny nawiązywać do postaci Tadeusza Różewicza, jego życia i dokonań artystycznych, w związku z przypadającą w bieżącym roku 100. rocznicą urodzin poety oraz ustanowieniem przez Sejm RP roku 2021 „Rokiem Tadeusza Różewicza”.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 40/2021 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 23 lutego 2021r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 16 marca 2021 roku.

Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dotacje dla klubów sportowych na rok 2021

08‑01‑2021 14:41:44

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku Prezydent Miasta Radomska podjął decyzję o przyznaniu klubom sportowym dotacji na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w 2021 roku.

Treść Zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku

10‑12‑2020 15:40:34

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku tj.

1. Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny – 50.000,00 zł.

2. Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców - 10.000,00zł

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 229/2020 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 9 grudnia 2020 r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej. Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania. Termin składania ofert upływa w dniu 23 grudnia 2020 r. - decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Miasta.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2021

10‑12‑2020 15:19:51

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 tj.

1. Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno-pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa) – planowane środki finansowe: 50.000,00 zł,

2. Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną) – planowane środki finansowe: 30.000,00 zł.

Termin składania ofert upływa 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia Nr 228/2020 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 9 grudnia 2020 r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Trąbska
email: justyna.trabska@radomsko.pl
, w dniu:  10‑12‑2020 15:07:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Trąbska
email: justyna.trabska@radomsko.pl
, w dniu:  10‑12‑2020 15:07:11
Data ostatniej aktualizacji:
22‑04‑2021 10:35:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie