Rok 2021


Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska

06‑04‑2021 15:58:44

Prezydent Miasta Radomska na podstawie Zarządzenia Nr  71/2021 z dnia 6 kwietnia 2021r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Radomsku.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 13 kwietnia 2021 r. do 12 maja 2021 r. w formie:

Spotkania otwartego on-line, które odbędzie się w dniu 7 maja 2021 r. w godz. 16.00 -17.00 na platformie Zoom. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 44/685 44 77 lub mailowy rewitalizacja@radomsko.pl.

Spotkania on- line dla Zespołu ds. rewitalizacji oraz radnych Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021r. w godz. 16.00 – 17.00.

Zbierania uwag ustnych do protokołu:

- w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu

- telefonicznie pod numerem  44/685 44 77, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Zbierania uwag w postaci elektronicznej lub papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
Wypełnione formularze można dostarczyć:

- drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@radomsko.pl,

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko,

- osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje dotyczące ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych

19‑01‑2021 14:39:22

Prezydent Miasta Radomska na podstawie Zarządzenia Nr 14/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały wprowadzającej dla terenu Miasta Radomska ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Konsultacje polegają na zgłaszaniu uwag i opinii poprzez wypełnienie formularza konsultacji projektu Uchwały, który stanowi załącznik nr 2, po uprzednim zapoznaniu się z projektem w dniach od 23 stycznia do 7 lutego 2021 roku. Formularz należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska lub przesłać na adres: cas@radomsko.pl.

Natomiast na podstawie Zarządzenia Nr 15/2021 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 19 stycznia 2021 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Radomska dotyczące wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Konsultacje polegają na zgłaszaniu uwag i opinii poprzez wypełnienie ankiety, która stanowi załącznik do Zarzadzenia nr 15/2021 w dniach od 20 stycznia do 3 lutego 2021 r. Ankieta dostępna jest w formie interaktywnej na stronie www.radomsko.pl oraz w formie papierowej, którą można złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska.

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu strategicznego ,,Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031"

08‑01‑2021 14:58:47

Prezydent Miasta Radomska ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031”. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu: „Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031”.

Konsultacje skierowane do pełnoletnich mieszkańców terytorium objętego granicami administracyjnymi Miasta Radomska i mają na celu zebranie opinii i uwag mieszkańców Miasta Radomska dotyczących projektu dokumentu „Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031”.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu odbywać się będą w okresie od dnia 9 stycznia 2021r. do dnia 25 stycznia 2021r.

Projekt dokumentu „Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031” oraz formularz do konsultacji został zamieszczony w formie elektronicznej w dniu 8 stycznia 2021r., na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznych www.bip.radomsko.pl w zakładce „konsultacje społeczne”.

Wypełnione formularze konsultacji można składać od dnia 9 stycznia 2021r. do dnia 25 stycznia 2021r.

a) w formie elektronicznej na adres um@radomsko.pl, w tytule wiadomości podając „Konsultacje społeczne - projekt Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031”,

b) osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko z dopiskiem „Konsultacje społeczne - projekt Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031”.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mitula , w dniu:  08‑01‑2021 14:55:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Dryja
email: joanna.dryja@radomsko.pl
, w dniu:  08‑01‑2021 14:55:48
Data ostatniej aktualizacji:
06‑04‑2021 16:00:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie