Rok 2021


Konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomska na lata 2022-2024

01‑03‑2022 15:53:06

Na podstawie Zarządzenia Nr 42/2022 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 1 marca 2022 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomska na lata 2022-2024.

Konsultacje polegają na zgłaszaniu uwag i opinii poprzez wypełnienie formularza konsultacji projektu Programu, który stanowi załącznik nr 2, po uprzednim zapoznaniu się z projektem.

Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 5 marca 2022 roku do dnia 18 marca 2022 roku. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomska na lata 2022-2024 oraz formularz konsultacji projektu zostały zamieszczone poniżej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Znamy już wyniki głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego

21‑12‑2021 09:34:47
Podczas spotkania , które odbyło się 20 grudnia 2021 r. poznaliśmy wyniki głosowania mieszkańców w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku oraz listę projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2022.         W wyniku głosowania 11 spośród 16 projektów zostało zarekomendowanych do realizacji w 2022 roku. Lista wyników głosowania na projekty zgłoszone w ramach 6. edycji oraz lista rankingowa projektów dostępna jest poniżej. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział głosowaniu, a projektodawcom zwycięskich projektów gratulujemy!
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu budżetu Miasta Radomska na rok 2022 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomska

17‑11‑2021 13:57:00
Na podstawie Zarządzenia Nr 227/2021 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 17 listopada 2021 ogłoszone zostały konsultacje społeczne projektu budżetu Miasta Radomska na rok 2022 i projektu WPF Miasta Radomska. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektami ww. dokumentów oraz zebranie opinii i uwag na ich temat. Wypełnione formularze konsultacji można składać od dnia 17 listopada 2021 do dnia 3 grudnia 2021 w Urzędzie Miasta Radomska  ul. Tysiąclecia 5 lub elektronicznie na adres um@radomsko.pl.    
Dokumenty:
Plik pdf Wyniki konsultacji społecznych.pdf
09‑12‑2021 11:39:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
385KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie nr 227_2021.pdf
17‑11‑2021 14:04:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
718KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt_Uchwała_budżet_2022.pdf
17‑11‑2021 14:04:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf WPF_projekt.pdf
17‑11‑2021 14:04:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx formularz w wersji edytowalnej.docx
17‑11‑2021 14:04:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Lista projektów 6. edycji B.O. po weryfikacji merytorycznej ocenionych pozytywnie oraz negatywnie.

12‑11‑2021 11:22:35
Na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Radomska będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXV/366/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4181) oraz zarządzenia Nr 186/2021 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 24 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu realizacji 2021 r. 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomska podaje się do publicznej wiadomości listę projektów pozytywnie ocenionych oraz listę projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

02‑11‑2021 16:28:03

Na podstawie Zarządzenia Nr 220/2021 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 02 listopada 2021 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu prawa miejscowego po uprzednim zapoznaniu się z ww. projektem.


Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w terminie od dnia 06 listopada 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r. do godz. 15.30 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Projekt Programu oraz formularz konsultacji zostały zamieszczone poniżej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Lista projektów 6.edycji Budżetu Obywatelskiego przekazanych do oceny szczegółowej merytorycznym komórkom Urzędu Miasta Radomska.

21‑10‑2021 08:46:25

Na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Radomska będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXV/366/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4181) oraz zarządzenia Nr 186/2021 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 24 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu realizacji 2021 r. 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomska podaje się listę projektów przekazanych do oceny szczegółowej merytorycznym komórkom Urzędu Miasta Radomska.

Do tegorocznej 6. edycji Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 17 projektów, których pomysłodawcami są mieszkańcy Miasta Radomska. Zakończyła się wstępna ocena wniosków, która polegała na weryfikacji projektów pod względem formalnym. Wszystkie projekty otrzymały pozytywna ocenę formalną i zostały przekazane do merytorycznych Wydziałów Urzędu Miasta, które dokonają weryfikacji pod względem merytorycznym i finansowym. Jeżeli na etapie oceny merytorycznej zostanie stwierdzone, że projekt nie zawiera istotnych i kompletnych informacji niezbędnych do weryfikacji szczegółowej, projektodawca będzie wezwany do ich uzupełnienia. Do 12 listopada br. zostanie podana lista projektów pozytywnie ocenionych oraz lista projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem. Zachęcamy projektodawców do promowania złożonych projektów wśród mieszkańców naszego miasta. W załączeniu lista projektów.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram realizacji w 2021 r. 6. edycji Budżetu Obywatelskiego.

24‑09‑2021 15:44:29
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz 1372) oraz § 1 ust. 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Radomska będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXV/366/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4181) Prezydent Miasta Radomska Zarządzeniem Nr 186/2021 z dnia 24 września 2021 r. wprowadził harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego 6. edycji w 2021 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Skład Zespołu Konsultacyjnego 6. edycji Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.

24‑09‑2021 15:39:30
Na podstawie art. 5a, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 1 ust. 6 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Radomska będącego załącznikiem do uchwały Nr XXXV/366/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4181) w dniu 24 września 2021r .  Prezydent Miasta Radomska Zarządzeniem Nr 185/2021 z dnia 24 września 2021r. powołał Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego 6. edycji.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje w sprawie zmiany Uchwały XXIV/260/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

14‑05‑2021 08:41:16

Na podstawie Zarządzenia 97/2021 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 13 maja 2021 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXIV/260/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu prawa miejscowego po uprzednim zapoznaniu się z w/w projektem. 

Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w okresie od dnia 18 maja 2021r. do dnia 31 maja 2021r. do godz. 15.30 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, ul. Tysiąclecia 5.

Projekt uchwały oraz formularz konsultacji zostały zamieszczone poniżej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska

06‑04‑2021 15:58:44

Prezydent Miasta Radomska na podstawie Zarządzenia Nr  71/2021 z dnia 6 kwietnia 2021r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Radomsku.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 13 kwietnia 2021 r. do 12 maja 2021 r. w formie:

Spotkania otwartego on-line, które odbędzie się w dniu 7 maja 2021 r. w godz. 16.00 -17.00 na platformie Zoom. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 44/685 44 77 lub mailowy rewitalizacja@radomsko.pl.

Spotkania on- line dla Zespołu ds. rewitalizacji oraz radnych Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021r. w godz. 16.00 – 17.00.

Zbierania uwag ustnych do protokołu:

- w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu

- telefonicznie pod numerem  44/685 44 77, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Zbierania uwag w postaci elektronicznej lub papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
Wypełnione formularze można dostarczyć:

- drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@radomsko.pl,

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko,

- osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Anna Tatara
email: anna.tatara@radomsko.pl
, w dniu:  08‑01‑2021 14:55:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Dryja
email: joanna.dryja@radomsko.pl
, w dniu:  08‑01‑2021 14:55:48
Data ostatniej aktualizacji:
01‑03‑2022 15:57:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie