Konkursy zadań publicznych


Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

01‑04‑2022 14:22:14

Prezydent Miasta Radomska ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

Dofinansowanie mogą otrzymać organizacje pozarządowe, które spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie, a rodzaj planowanych do realizacji zadań mieści się w poniższym zakresie:

1. Wspieranie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 50.000,00 zł.

2. Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek - 40.000,00 zł

3. Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców - 10.000,00 zł

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 70/2022 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 31 marca 2022 r. 

Termin składania ofert upływa w dniu 15 kwietnia 2022 r. - decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Miasta.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dotacje dla klubów sportowych na rok 2022

27‑01‑2022 14:52:31

Na podstawie Zarządzenia Nr 18/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku Prezydent Miasta Radomska podjął decyzję o przyznaniu klubom sportowym dotacji na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w 2022 roku. Łączna kwota przyznanych środków w bieżącym roku wynosi 635.000,00 zł.

Treść w/w zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku

20‑01‑2022 13:15:32

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

Dofinansowanie mogą otrzymać organizacje pozarządowe, które spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie, a rodzaj planowanych do realizacji zadań mieści się w poniższym zakresie:

1. Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny – 60.000,00 zł.

2. Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców - 10.000,00zł

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 15/2022 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 20 stycznia 2022 r. 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 lutego 2022 r. - decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Miasta.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2022

10‑01‑2022 13:06:36

Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie ich realizacji:

  1. Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej) - planowane środki finansowe: 40.000,00 zł,

  2. Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym - planowane środki finansowe: 50.000,00 zł,

  3. Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i środowiskowym - planowane środki finansowe: 19.000,00 zł,

  4. Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej seniorów - planowane środki finansowe: 5.000,00 zł,

  5. Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska - planowane środki finansowe: 6.000,00 zł.

Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2022 r.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia Nr 7/2022 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 10 stycznia 2022 r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2022

05‑01‑2022 15:17:25

Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku.

Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie ich realizacji:

1. Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno-pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa) – 53 tys. zł.
2. Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych ( np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną) – 50 tys. zł

Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2022r.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia Nr 4/2022 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 5 stycznia 2022 r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Trąbska
email: justyna.trabska@radomsko.pl
, w dniu:  08‑12‑2021 13:34:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek P
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  08‑12‑2021 13:34:29
Data ostatniej aktualizacji:
01‑04‑2022 14:29:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie