Formularze do wykorzystania


Wzór oferty na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki

08‑01‑2020 10:31:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów do komisji konkursowej

20‑12‑2019 13:31:42

ZGŁOSZENIE DO KOMISJI KONKURSOWEJ przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wzór oferty na realizację zadania publicznego

05‑12‑2019 08:26:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Formularz zgłoszenia propozycji zadania priorytetowego

27‑08‑2019 12:31:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o nieposiadaniu zobowiązań wobec Gminy Miasta Radomska

29‑08‑2019 08:42:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ankieta dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych

08‑11‑2017 15:03:57

Przypominamy o bieżącym aktualizowaniu informacji dotyczących organizacji pozarządowych i klubów sportowych dostępnych w wykazie organizacji pozarządowych na stronie internetowej miasta. 

Aktualizacji można dokonać poprzez wypełnienie ankiety  zamieszczonej poniżej i złożenie jej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, w godzinach pracy urzędu lub zeskanowanie i przesłanie na adres: cas@radomsko.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

04‑09‑2015 10:08:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Formularz sprawozdania z realizacji zadania z zakresu profilaktyki

24‑08‑2017 15:08:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Joanna Dryja
email: joanna.dryja@radomsko.pl
, w dniu:  04‑09‑2015 09:45:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wioletta Marcinkowska
email: promocja@radomsko.pl
, w dniu:  04‑09‑2015 09:45:31
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2020 10:32:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie