Procedura uproszczona 2011


Oferta Stowarzyszeni na Rzecz Dzieci "Pomagajmy Razem" pt. "Realizacja programów dla dzieci i młodzieży pozostajacej w miejscu zamieszkania

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zgodnie z art. 19 a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536), Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci "Pomagajmy Razem" na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego pt. "Realizacja programów dla dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania" i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłoszenie pisemnych uwag nt. przedstawionej oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub adres email: um@radomsko.pl, upływa dnia 13 lipca 2011 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom ii Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Zdrowym być - piknik rekreacyjny w SK Malutkie"

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zgodnie z art. 19 a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego pt. "Zdrowym być - piknik rekreacyjny w SK Malutkie" i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłoszenie pisemnych uwag nt. przedstawionej oferty.


Termin zgłaszania uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub adres email:
um@radomsko.pl , upływa dnia 18 maja 2011 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 00 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  11‑05‑2011 15:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 00 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
18‑10‑2012 11:56:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive