Kontrola zewnętrzna


Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Łodzi

03‑04‑2019 14:38:56

Kontrola w pod względem legalności, rzetelności i gospodarności działań podejmowanych przez Urząd Miasta Radomska w związku z wykorzystaniem w 2018r.:

- dotacji celowej - zwiększenie dostepności wychowania przedszkolnego,

- finanswego wsparcia otrzymanego z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku z mieszkaniami socjalnymi, ustyuwanego w radomsku przy ul. Św. Rozalii 1A  (2019r.)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

03‑04‑2019 14:36:11
Kontrola planowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pn. "Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku" (2018r.)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku

03‑04‑2019 14:34:20
Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności w zakresie funkcjonowania systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku USC w Radomsku (2018r.)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Łodzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

03‑04‑2019 14:32:36
Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przekazywanych na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomsku (2018r.)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku

03‑04‑2019 14:29:15
Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności w zakresie funkcjonowania systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku USC w Radomsku (2018r.)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

03‑04‑2019 14:25:35
Kontrola instalacji posadającej zezwolenie zintergrowane - FCC Eko Radomsko Sp. z o.o. w radomsku (2018r.)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

03‑04‑2019 14:24:24
Wystąpienie pokontrolne (2017r.)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Marszałkowski Wojwództwa Łódzkiego - Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

03‑04‑2019 14:21:45
Kontrola planowa projektu pn. "Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku" (2017r.)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

03‑04‑2019 14:20:39
Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy (2017r.)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

03‑04‑2019 14:16:59
Kontrola realizacji umowy 15/PFRON/2016 "Budowa zewnętrznej platformy dla przewozu osób dla Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku" (2017r.)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 117 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 12
Informacja wytworzona przez:
Anna Olczyk
email: anna.olczyk@radomsko.pl
, w dniu:  23‑04‑2013 12:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 00 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑04‑2019 14:43:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive