Rok 2011


Sprawozdania z przeprowadzenia konsultacji

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

W dniach od 17 do 30 stycznia 2011 roku przeprowadzono konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie: Uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2014

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf sprawozdanie z konsultacji
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
136KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawozdania z przeprowadzenia konsultacji - projekt uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie stypendiów sportowych

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

W dniach od 17 do 30 grudnia 2010 roku przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe. Poniżej prezentujemy sprawozdanie z przebiegu tych konsultacji.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf sprawozdanie z konsultacji
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Program przeciwdziałania narkomanii.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2011

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

W dniach od 13 do 27 grudnia 2010 roku przeprowadzono konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. Poniżej prezentujemy sprawozdanie z przebiegu tych konsultacji.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf sprawozdanie z konsultacji
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomska na lata 2011 - 2014

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Na podstawie Zarządzenia Nr 223/2010 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 14 grudnia 2010 roku od dnia 17 grudnia 2010 roku do dnia 30 grudnia 2010 roku przeprowadzone zostaną konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Przemocy Domowej na 2011 rok i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomsko na lata 2011-2014.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu prawa miejscowego, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały oraz wyrażenie swojej opinii. Wypełnione formularze można składać od dnia 17 grudnia 2010 roku do dnia 30 grudnia 2010 roku do godziny 15:30 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU PRAWA MIEJSCOWEGO
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
93KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt uchwały
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 00 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  14‑05‑2013 14:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 00 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑05‑2013 14:11:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive